Preloader Close
EU fondovi 2021-2027

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND – ERDF)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) nastavit će pomagati jačanju ekonomske i socijalne kohezije država članica Europske unije. Većina ulaganja bit će usmjerena na prva dva prioritetna područja (pametnija i zelenija Europa), a nakon uvođenja izmijenjene uredbe 2020. godine, kohezijska politika nastavit će promicanje otvaranja novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima, pružanje podrške zdravstvenom sektoru, poboljšanje pripremljenosti povezane s neočekivanim hitnim slučajevima i u potpunosti razviti gospodarski potencijal sektora turizma i kulture.

Uključivanjem dodatnih 47,5 milijardi eura iz fonda EU sljedeće generacije, EU je dodijelila više od 370 milijardi eura svojim ekonomskim, socijalnim i teritorijalnim kohezijskim politikama za razdoblje 2021. – 2027. godine. Hrvatska kroz korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj ima na raspolaganju sufinanciranje od 50 do 75% ukupne vrijednosti projekta.

 • Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.): 5,54 milijardi eura

TEMATSKA KONCENTRACIJA FONDA:

 • Inovacije;
 • Digitalizacija;
 • Podrška malim i srednjim poduzetnicima;
 • Ekonomija bez ugljika;
 • Obnovljivi izvori;

IZ FONDA SE MOGU FINANCIRATI:

 • MSP, ICT projekti;
 • Ulaganja u otvaranje novih radnih mjesta;
 • Ulaganja u projekte s niskom razinom ugljika;
 • Projekti vezani uz istraživanje i inovacije i prometnu infrastrukturu;
 • Projekti vezani uz obnovljive izvore energije, energetiku i okoliš;