Preloader Close

KVALITETNA PROVEDBA PROJEKTA I POSVEĆENOST KLIJENTU DONOSI KONKRETNE REZULTATE!

0 + mlrd EUR
vrijednost portfelja u provedbi
0 +
provedenih projekata
0 %
stop iskorištenosti sredstava
0
nepravilnosti i financijskih korekcija

DA LI JE MOJ PROJEKT SPREMAN ZA PROVEDBU?

 

Koje je namijenjena usluga provedbe projekata?

 • Malim, srednjim i velikim poduzećima koji su sklopili ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. 
 • Jedinicama lokalne i područne samouprave (garovi, općine i županije) te pravnim osobama u njihovom vlasništvu (razvojne agencije, komunalna društva, ustanove i udruženja).
 • Tijelima državne i javne uprave te pravnim osobama u njihovom vlasništvu.
 • Obrazovnim i znanstveno-istraživačkim institucijama (instiuti, fakulteti, ustanove za obrazovanje odraslih, osnovne i srednje škole, visoka učilišta i sveučilišta).

Naš proces

 • 1.

  Dogovaramo kick-off sastanak na kojem prezentiramo obveze klijenta u provedbi projekta, kao i pravila provedbe te dogovaramo provedbu aktivnosti i zaduženja.

 • 2.

  Preuzimamo svu komunikaciju s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole, posebice posredničkim tijelom razine 2 (PT2).

 • 3.

  Izrađujemo plan provedbe projekta i projekciju novčanog toka te dokumentaciju koju je klijent dužan pripremiti po početku provedbe projekta (plan nabave, početni plan ZNS, zahtjev za predujam).

 • 4.

  Provodimo postupke javne nabave u projektu te izrađujemo projektne izvještaje (ZNS).

 • 5.

  Pratimo klijenta i nakon provedbe projekta izrađujući izvješća nakon provedbe.