Preloader Close

Kvalitetna priprema projekta donosi rezultate

Prvi korak u pripremi projekta može vam donijeti EU sredstva, ali vas i poštedjeti nepotrebnih troškova ukoliko prijava projekta nije moguća iz bilo kojeg razloga!
0
provedenih provjera prihvatljivosti prijavitleja, projekta, aktivnosti i troškova
Izrađeno više desetaka analiza mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova i drugih izvora
Jedini stručnjaci u Hrvatskoj koji su sudjelovali u izradi svih programskih dokumenata za razdoblje od 2020. do 2030.
0 %
točnosti u izradi simulacije bodovanja za prijavu projekta na poziv/natječaj

KOME JE ANALIZA MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA POTREBNA?

 

Usluga je namijenja svim organizacijama iz javnog, privatnog i civilnog sektora koje razmišljaju o korištenju EU fondova za provedbu svojih projekata ulaganja.

PROCES PLANIRANJA FINANCIJA

 • 1.

  Prikupljanje podataka od klijenta kroz održavanje kick-off sastanka

 • 2.

  Izrada baze projekata

 • 3.

  Identifikacija adekvatnih izvora financiranja i konkretnih natječaja (poziva), provjera prihvatljivosti i simulacija bodovanja u slučaju identifikacije konkretnog natječaja

 • 4.

  Izrada pisanog dokumenta analize mogućnosti i dostava klijentu

 • 5.

  Prezentacija rezultata analize klijentu

 • 6.

  Dogovor oko daljnjih koraka