Preloader Close

Kvalitetna priprema donosi rezultate.

Proveli smo javne nabave u vrijednosti većoj od 3 milijarde kuna, od čega velik dio čine javne nabave velike vrijednosti radova i usluga u okviru projekata financiranih iz fondova EU-a.
0
osoba završilo naš specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
Imamo formiran poseban Odjel za javnu nabavu
Nositelji ovlaštenja MINGOR-a za pružanje specijalističkog programa izobrazbe za javnu nabavu
0
stručnjaka sa certifikatom javne nabave

KOME JE USLUGA NAMIJENJA:

 

  • Svim obveznicima Zakona o javnoj nabavi (javnim i sektorskim naručiteljima)
  • Svim obveznicima Posebnih pravila za neobveznike javne nabave (poslovni i civilni sektor)
  • Ponuditeljima koji žele sudjelovati u postupku javne nabave
  • Korisnicima bespovratnih sredstava iz fondova EU koji žele izbjeći nepravilnosti i financijske korekcije