Preloader Close
EU fondovi 2021-2027

EUROPSKI FOND ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI (EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND – EAGF)

Europski fond za jamstva u poljoprivredi prvenstveno financira potporu prihodima za poljoprivrednike i tržišne mjere, poput intervencijske kupnje, pomoći u privatnom skladištu ili iznimnih mjera kod remećenja tržišta.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) financira se iz dva fonda iz proračuna EU: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EAGF) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD).

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EAGF) podupire zajedničku poljoprivrednu politiku i održivu poljoprivredu te financira izravne subvencije poljoprivrednicima i mjere kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta.

Financijska alokacija za RH 2021. – 2027. 2,6 milijardi eura

TEMATSKA KONCENTRACIJA FONDA:

  • Ojačati zajedničku poljoprivrednu politiku;
  • Ojačati otpornost poljoprivredno-prehrambenog i ribarstvenog sektora;
  • Pružiti potreban opseg za upravljanje krizama na tržištu;

IZ FONDA SE MOGU FINANCIRATI:

  • Potpora poljoprivrednicima kroz intervenciju kupnju, pomoć pri skladištenju i pomoć kod izvanredne krize na tržištu;
  • Mjere informiranja koje se odnose na ZPP;