Preloader Close

Turizmu do 2027. godine na raspolaganju 1.4 milijarde eura bespovratnih sredstava iz Europskih fondova

Turizmu do 2027. godine na raspolaganju 1.4 milijarde eura bespovratnih sredstava iz Europskih fondova

Turizmu je u višegodišnjoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. za zemlje članice na raspolaganju ukupno 1,42 milijarde eura kroz 15 usvojenih EU programa i fondova, a u 6 od njih mogu sudjelovati i IPA zemlje.

Višegodišnjim financijskim okvirom 2021.-2027. turističkoj i sportskoj infrastrukturi osigurano je još 200 milijuna EUR kroz pozive koji su u pripremi, a u fokusu interesa turističkih dionika dolaze programi Europske teritorijalne suradnje Interreg IPA Next Generation te ostali programi unije u kojima su značajna financijska sredstva namijenjena zajedničkim i partnerskim projektima zemalja članica Europske unije i zemalja u pretpristupnom statusu.

U skladu s tim održan je 20. sastanak EUSAIR tematske upravljačke skupine 4 Održivi turizam održanom prošlog tjedna na Jahorini koji suorganizirali Ministarstvo turizma i sporta RH, koordinatora EUSAIR tematskog stupa 4 Održivi turizam i projektni partner na INTERREG ADRION Facility Point projektu i DEI Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, zemlje članice koja trenutno predsjedava EU Strategijom za Jadransko – jonsku regiju.

U sklopu međunarodnog okruglog stola ”Mladi u turističkom sektoru” također održanom u Sarajevu, među najvećim zajedničkim izazovima sektora na području cjelokupne Jadransko-jonske makroregije istaknuti su sezonalnost ponude i potražnje, nedostatak radne snage uz veliku fluktuaciju, neadekvatnost radne snage, zastarjeli programi svih razina po kojima se trenutno obrazuju radnici turističkog sektora u strukovnim i školama za cjeloživotno učenje, kao i u visokoobrazovnim institucijama. Nedostaci su i loša ili nedostatna zakonska regulacija sektora, ali i nedostatna kontrola provedbe i primjene zakonskih propisa u praksi, posebice u dijelu koji se odnosi na zakone o radu.

Događanja su održana u kontekstu očekivanja raspisa Poziva na podnošenje prijedloga iz INTERREG IPA ADRION 2021-2027 programa, prvog i nove višegodišnje financijske perspektive 2021.-2027, a koji je održan u utorak 4. travnja 2023., revizije Akcijskog plana EU Strategije za Jadransko jonsku regiju koja će u mnogome utjecati na njezinu implementaciju u budućem razdoblju te završnih priprema Hrvatske za skoro preuzimanje predsjedanja EUSAIR-om u jednogodišnjem mandatu.