Preloader Close
Objavljeno

Poziv Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Vrsta poziva: Otvoreni postupak dodjele u modalitetu privremenog Poziva
Država:  Hrvatska
Datum početka zaprimanja prijava:  01.08.2022. u 11:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava:  01.12.2022. u 11:00 sati
Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost
Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Prihvatljivi prijavitelji: Mala, srednja te srednje kapitalizirana (mid-caps) poduzeća
Alokacija: 1.900.000.000,00 HRK

OPĆE INFORMACIJE

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u petak, 1.7.2022. objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo" (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01) kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
 • Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO.

SVRHA POZIVA

 • Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

PREDMET POZIVA

 • Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • Prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće (sukladno Prilogu I GBER) ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće (sukladno definiciji u čl. 2 točkama 6. i 7. Uredbe 2015/1017), pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:
 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.
 • Prijavitelj mora imati najmanje 10 zaposlenih na temelju sati rada u godini koji prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.
 • Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

FINANCIJSKA ALOKACIJA

 • Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.900.000.000,00 HRK (252.173.336,00 eura).
 • Za mala i srednja poduzeća: iznos alokacije: 760.000.000,00 HRK (100.869.334,39 eura); najniži iznos potpore: 750.000,00 HRK (99,542,10 eura); najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK (995.421,06 eura)
 • Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća: iznos alokacije: 1.140.000.000,00 HRK (151.304.001,59 eura); najniži iznos potpore: 2.000.000,00 HRK (265.445,62 eura); najviši iznos potpore: 35.000.000,00 HRK (4.645.298,29 eura)

VRSTE POTPORA

 • Regionalne potpore
 • Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (GBER Čl. 41.)
 • Potpore za studije zaštite okoliša (GBER Čl. 49.)
 • Potpore male vrijednosti (de minimis)

Rok za prijavu

01.12.2022