#Vijesti-eu

Žalbeni postupak u postupcima javne nabave

7

Prosinac

Objavljeno

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija) dužna je donijeti odluku u roku od 30 dana od predaje uredne žalbe. Žalbeni postupak vodi se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 i Zakona o općem upravnom postupku. U žalbenom postupku odlučuje se o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave te o zakonitosti ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih bez provedbe postupaka javne nabave.

Državna komisija odlučuje o upravnoj stvari rješenjem (mora sadržavati obrazloženje odluke Državne komisije), a o postupovnim pitanjima zaključkom. Odluka Državne komisije postaje izvršna dostavom pismena stranci.

Državna komisija u žalbenom postupku može: obustaviti žalbeni postupak, odbaciti žalbu, odbiti žalbu, usvojiti žalbu, poništiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ili njegov dio, odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka, odlučiti o prijedlogu za određivanje privremene mjere, odlučiti o zahtjevu za odobrenje nastavka postupka javne nabave, odrediti novčanu kaznu, oglasiti odluku ništavom, te naložiti stranci određeno postupanje.

Stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranki nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku.

U izvješću o radu za 2020. godinu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave stoji da su zaprimili 1089 žalbi, od čega su do kraja 2020. godine riješena 992 predmeta, a 97 ih je preneseno u 2021. godinu.

Niže u grafičkom prikazu vidljiv je odnos zaprimljenih žalbi prema fazama postupka odnosu na odluke, postupke, propuštanja radnji naručitelja i ostalih radnji.

[1]

U odnosu na 2019. godinu primjećuje se blagi pad usvojenih broja žalbi. Od 992 riješene žalbe 446 ih je usvojeno, 336 odbijeno, 165 odbačeno, 43 obustave postupka i 2 ostalo. Niže u grafikonu je vidljiv omjer strukture odluka. Navedeni pozitivni trend rezultat je razine stručnosti svih sudionika u postupku.

[2]

Tijekom 2020. godine najveći broj usvojenih žalbi odnosi se na poništenje odluke o odabiru što iznosi ukupno 64,35%, što je rezuliralo smanjenjem potrebe pokretanja postupaka javne nabave iznova nakon odluke Državne komisije.

Također, u odnosu na 2019. godinu Državna komisija skratila je trajanje samog žalbenog pustupka, pa je prosječno vrijeme od datuma kompletiranja žalbenog predmeta do donošenja odluke svega 13 dana.

Kako bi sustav javne nabave održao učinkovitost, transparentnost i efikasnost treba stalno i trajno na tome raditi. Svi dionici sustava javne nabave moraju uložiti napore kako bi  sustav nabave održao korak u toku s novim politikama i smjernicama u području javne nabave. Da bi ostvarili navedene ciljeve potreban je stalni angažman, strateško promišljanje o daljnjem razvoju i unapređenju sustava javne nabave. Osobito je bitna izobrazba i usavršavanje stručnjaka u javnoj nabavi kako bi se smanjile pogreške i nepravilnosti u postupcima javne nabave, a samim tim i žalbeni postupci.

Irena Čuraj, AVELANT d.o.o., konzultantica za javnu nabavu

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

[1] Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, 2020. Izvješće o radu

https://www.dkom.hr/UserDocsImages/dokumenti/izvjescaORadu/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20radu%20za%202020%20godinu.pdf?vel=4026407

[2] Ibid.

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice