#Vijesti-eu

ZAJEDNIČKA NACIONALNA PRAVILA V.7.0 STUPILA NA SNAGU

22

Siječanj

Objavljeno

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je novi ZNP v.7.0, kojim su pojednostavljene i poboljšane procedure vezano za postupanja tijela u Sustavu upravljana i kontrole Operativnog programa konkurentnost i kohezija te procedure koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava s ciljem ubrzanja provedbe koje će posljedično dovesti do povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Ključne izmjene:

  • Izmjene procedura iz Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN), gdje su povećani pragovi za provedbu postupka nabave sa jednim ponuditeljem, za robe i usluge sa 200.000,00 HRK na 400.000,00 HRK te za radove sa 500.000,00 HRK na 1.000.000,00 HRK;
  • Uvođenje mogućnosti predstavljanja Poziva za dostavu projektnih prijedloga i održavanja informativnih radionica na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije (npr. korištenjem videokonferencijskih alata kao što je Google Meet, Zoom, Adobe Connect, Cisco Webex i dr.) u obliku webinara i virtualnih sastanaka;
  • U Pravilima o financijskim korekcijama uređena je definicija financijske korekcije kao i odredbe vezano za povrate sredstava temeljem utvrđene nepravilnosti te osnovicu za određivanje financijske korekcije, a također su brisane vrste nepravilnosti koje su vezane uz ostvarenje indikatora (pokazatelja);
  • Ukinuto ograničenje da se troškovi koji su nastali prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potražuju u prvom ZNS-u te je uvedena mogućnost istovremenog podošenja više zahtjeva za nadoknadu sredstava, ako je to potrebno, uvažavajući specifičnosti projekta i funkcionalnosti sustava eFondovi;
  • Brisanje procedura koje su se referirale na pitanja koja su uređena propisima (npr. Zakonom o pravu na pristup informacijama ili Zakonom o općem upravnom postupku);
  • Dorada procedura kojima se uređuje obrada osobnih podataka prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

Novi ZNP v.7.0. možete preuzeti na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice