#Vijesti-eu

ZABRINUTOST OKO UPLITANJA U ISHODE EU IZBORA

27

Studeni

Objavljeno

26. i 27. studenoga 2018. godine održava se u Bruxellesu godišnji kolokvij o temeljnim pravima na temu “Demokracija u EU“. Cilj je kolokvija demokraciju postaviti kao temeljnu zajedničku vrijednost u Europskoj uniji i među svim državama članicama.

Širok dijapazon tema gravitirat će prema pitanju nadolazećih izbora za Europski parlament, s obzirom na rastući strah oko uplitanja u ishode istih. Na kolokviju će sudjelovati i pučka pravobraniteljica u Hrvatskoj, Lora Vidović, i to kao predsjednica Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava – ENNHRI.

Istraživanja Eurobarometera, naime, pokazuju da je većina građana Europske unije zabrinuta oko političkih kampanja u kojima se proizvode lažne vijesti, u kojima se manipulira podacima, a brinu ih i sigurnosni izazovi zaštite podataka, kao i kiber napadi. Građani Europske unije smatraju da ove opasnosti mogu utjecati na ishode izbora za Europski parlament.

Izvor: Europska komisija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice