Preloader Close

Za razvoj 22 grada u RH osigurano 680 milijuna eura

Za razvoj 22 grada u RH osigurano 680 milijuna eura

Odluke o provođenju ITU mehanizma dodijeljene su za razvoj 22 hrvatska grada. Riječ je o financijskom mehanizmu posebno osmišljenom za gradove, koji pomoću njega provode integrirana ulaganja unaprijed definirana kao investicije od strateškog značaja za cijelo urbano područje.

680 milijuna eura za 22 grada veliko jepovećanje u odnosu na prethodno programsko razdoblje kada je na raspolaganju iz ITU mehanizma bilo 350 milijuna eura za 8 gradova, te se ovakvim pristupom osigurava ujednačeni urbani razvoj svih krajeva Hrvatske. Također, spektar ulaganja sada je proširen i odnosi se na brownfield ulaganja, investicije u kulturnu baštinu, energetsku učinkovitost, urbanu mobilnost, održiv turizam, poduzetništvo i drugo.

Gradovi osigurač društvenog i gospodarskog rasta i razvoja, a njihova snaga leži upravo na potencijalu lokalnog stanovništva koje se aktivno uključuje u dijalog i rješavanje problema. Zato će i buduće razdoblje sve više naglašavati važnost sudjelovanja građana u definiranju prioriteta i kreiranju urbanog upravljanja, uz jak naglasak na integriranje svih aktivnosti potrebnih za zelenu tranziciju Europe.