#Statistika

VRIJEDNOST JAVNE NABAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ NA REKORDNOJ RAZINI!

3

Kolovoz

Objavljeno

Rast vrijednosti javne nabave je već godinama konstantan, govore nam podaci Uprave za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koje objavljuje redovna Statistička izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj.

Izvješća se temelje na podacima koje javni i sektorski naručitelji objavljuju putem Elektroničkog oglasnik javne nabave Republike Hrvatske zaključno, a najnovije izvješće se odnosi na 2019. godinu. Ukupna vrijednost javne nabave u 2019. godini iznosi čak 54.105.927.158 kn bez PDV-a.

Usporedbe radi, to je vrijednost za 54,18% veća no ukupna vrijednost javne nabave u 2010. godini, vrijednost javne nabave je od 2010. godine do 2016. kontinuirano rasla, da bi u 2017. godini iznosila nešto manje, s ponovnim povećanjem u 2018. godini.

Ukupna vrijednost javne nabave u 2019. godini je za 13,81% veća no vrijednost javne nabave u 2018. godini, vrijednost sklopljenih ugovora je narasla za 14,95% dok vrijednost evidentirane javne nabave kroz godine ima najumjereniji rast, te je u 2019. godini njezina vrijednost narasla za 9,02% u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupne vrijednosti objavljenih ugovora, 63,70% je proizašlo iz postupaka nabave velike vrijednosti, dok je 36,30% zaključeno nakon provedbe postupaka nabave male vrijednosti. Kod javnih nabava male vrijednosti, najveći udio imaju javne nabave radova, dok je kod nabava velike vrijednosti u prednosti nabava roba.


Deset najvećih naručitelja u Republici Hrvatskoj su
Grad Zagreb, Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske vode, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Klinički bolnički centar Zagreb, Ministarstvo zdravstva, Klinički bolnički centar Zagreb, HEP-ODS d.o.o., Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane.

Od ukupno zaprimljenih ponuda čak 56,91% ponuditelja je mikro, malo ili srednje poduzeće, što samo po sebi govori o važnosti javne nabave za gospodarske aktivnosti privatnog profitnog sektora koji značajan dio svojih ekonomskih aktivnosti obavlja upravo za javne i sektorske naručitelje.

Svi ovi podaci govore o važnosti javne nabave, ali i činjenici da stručnjaci za javnu nabavu postaju iznimno bitna profesija za koju se isplati odlučiti. Možda najzanimljiviji podatak jest da od ukupne vrijednosti javne nabave čak 19,75% čine ugovori sufinancirani iz EU fondova. Ukupna vrijednost takvih ugovora u 2019. godini bila je 10.685.681.315,00 kn bez PDV-a, što je za 33,26% više nego 2018. godine, te za čak 55,42% više nego, primjerice, 2015. godine.

Vrijednost EU sufinanciranih ugovora na ovoj visini su zasigurno posljedica i činjenice da se nalazimo na samom kraju financijske perspektive od 2014. do 2020. godine, velik broj projekata je u provedbi, stoga je očekivano da će vrijednost EU sufinanciranih ugovora rasti i u sljedećem periodu.

Izvor: Uprava za politiku javne nabave

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice