#Vijesti-eu

Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.

19

Siječanj

Objavljeno

U nastavku vam na jednom mjestu donosimo sve bitne informacije o višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027. te EU fondovima 2021.-2027. Pozivamo vas da odvojite nekoliko minuta, kako biste saznali sve o novim prioritetima financiranja od 2021. do 2027. godine.

Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027

Ukupna izdvajanja na razini EU

Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.

 

EU sljedeće generacije (NextGenerationEU)

Izvanredni instrument za oporavak nazvan NextGenerationEU iznosi 750 milijardi eura, od kojih će se 390 milijardi državama članicama dodijeliti kao bespovratna pomoć, a 360 milijardi kroz povoljne zajmove.

NextGenerationEU je najveći poticajni paket ikad financiran iz proračuna EU-a. Ukupni kapacitet proračuna EU-a, uključujući instrument Next Generation EU u iznosu od 750 milijardi eura iznosit će 1,85 bilijuna eura i pomoći će u obnovi Europe nakon COVID-19 krize. Bit će to zelenija, digitalnija i otpornija Europa.

Privremeni alat za hitne slučajeve, stvoren da pokrene oporavak Europe i pruži potporu dijelovima našeg gospodarstva koji su mu najpotrebniji, pomoći će Europskoj Uniji da izađe jača i otpornija na trenutnu krizu kroz oporavak i otpornost. Instrument će uz 750 milijardi eura zajmova i bespovratnih sredstava pružiti i unaprijed dodanu financijsku potporu za ključne prve godine oporavka.

Kako bi oporavak svih država članica bio održiv, ravnomjeran, uključiv i pravedan sredstva će se usmjeravati kroz programe EU kako bi se poduprle neposredne mjere potrebne za zaštitu sredstava za život, dizanje gospodarstva na noge i poticanje održivog i otpornog razvoja.

Kako bi se koristile Instrumentom oporavka i otpornosti, države članice trebale bi podnijeti svoje nacrte planova oporavka i otpornosti u kojima će biti navedeni nacionalni programi ulaganja i reforme.

Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.): 9,6 milijardi eura

Mehanizam za oporavak i otpornost:

6,3 milijardi eura bespovratnih sredstava

 • 70% sredstava za razdoblje 2021.-2022. u iznosu od 4,67 milijardi eura
 • 30% sredstava za 2023. u iznosu od 1,64 milijardi eura

3,6 milijardi eura zajmova (maksimalno 6,8% BND iz 2019. godine)

Financiranje reformi i ulaganja za oporavak i rast otpornosti gospodarstva.

Rok korištenja je srpanj 2026., a financiranje 100% EU

 Tematska koncentracija instrumenta:

 • održivi oporavak gospodarstva EU
 • ekonomska i socijalna otpornost
 • potpora zelenoj i digitalnoj tranziciji

Novac iz instrumenta EU sljedeće generacije uložit će se na sljedeći način:

 1. Potpora državama članicama u području ulaganja i reformi:
 • novim instrumentom za oporavak i otpornost u iznosu od 672 milijarde eura osigurat će se financijska potpora ulaganjima i reformama, među ostalim u području zelene i digitalne tranzicije, te otpornosti nacionalnih gospodarstava, i povezati ih s europskim prioritetima. Potpora će biti dostupna svim državama članicama, ali će biti usmjerena na one koji su najviše pogođeni i gdje su potrebe za otpornošću najveće.
 • dodatnih 47,5 milijardi eura za postojeće programe kohezijske politike do 2022 u okviru nove inicijative REACT-EU dodijelit će se ovisno o težini socioekonomskih posljedica krize, npr. ovisno o razini nezaposlenosti mladih i relativnom blagostanju država članica.
 • financiranje Fonda za pravednu tranziciju u iznosu od 10 milijardi eura za pomoć državama članicama da ubrzaju prelazak na klimatsku neutralnost.
 • financijsko povećanje namijenjeno Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj za potporu ruralnim područjima u provedbi potrebnih strukturnih promjena u skladu s Europskim zelenim planom i za ostvarenje ambicioznih ciljeva u skladu s novom strategijom za biološku raznolikost i strategijom „od polja do stola”.
 1. Pokretanje gospodarstva EU-a poticanjem privatnih ulaganja:
 • u okviru novog Instrumenta za potporu solventnosti mobilizirat će se privatna sredstva za hitnu potporu održivim europskim poduzećima u sektorima, regijama i zemljama koji su najviše pogođeni. Potpora će ići za solventnost poduzećima iz svih gospodarskih sektora i pripremu tih poduzeća za čišću, digitalnu i otpornu budućnost.
 • povećati program InvestEU, vodeći europski program ulaganja za 5,6 milijardi eura radi mobiliziranja privatnih ulaganja u projekte diljem Unije.
 • novi instrument za strateška ulaganja u okviru programa InvestEU za poticanje ulaganja u iznosu do 150 milijardi eura za jačanje otpornosti strateških sektora, posebno onih koji su povezani sa zelenom i digitalnom tranzicijom, i ključnih lanaca vrijednosti na unutarnjem tržištu zahvaljujući doprinosu od 15 milijardi eura iz Next Generation EU instrumenta.
 1. Pouke iz krize:
 • novi zdravstveni program pod nazivom EU4Health za jačanje zdravstvene sigurnosti i pripremu za buduće zdravstvene krize.
 • povećanje proračuna za rescEU (Mehanizam Unije za civilnu zaštitu), koji će se proširiti i ojačati radi pripreme Unije za buduće krize i odgovor na njih.
 • potpora programu Obzor Europe, koji će se pojačati radi financiranja ključnih istraživanja u području zdravlja, otpornosti te zelene i digitalne tranzicije.
 • potpora globalnim partnerima Europe dodatnim sredstvima za vanjsko djelovanje, među ostalim i za humanitarnu pomoć.
 • pojačat će se ostali programi EU-a kako bi se budući financijski okvir u potpunosti uskladio s potrebama oporavka i strateškim prioritetima. Ojačat će se ostali instrumenti kako bi proračun EU-a postao fleksibilniji i prilagodljiviji.

NextGenerationEU raspodjela

Za dodatne informacije u suradnji s Učilištem EU PROJEKTI pripremili smo za vas webinare na ovu temu. Pozivamo vas da se prijavite kako biste dobili podrobnije informacije o novom VFO 2021.-2027. i mogućnostima financiranja. Više informacija o webinarima te načinu prijave možete pronaći na sljedećoj poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice