#Vijesti-eu

ANALIZA OTVARANJA POZIVA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI!

21

Listopad

Objavljeno

Nedavno smo pisali o financijskim pokazateljima provedbe operativnih programa za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj na temelju podataka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Podaci se odnose na iskorištenost sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u mjesecu rujnu.

Od svih operativnih programa, najviše zabrinjava Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Taj program ima najslabije rezultate po parametrima isplaćenosti sredstava korisnicima i vrijednosti ugovorenosti sredstava. Isplaćenost sredstava korisnicima ne prelazi niti 10%, odnosno, iznosi samo 9,95% ukupne alokacije od 1 milijardu i 617 milijuna eura. Ovaj je Operativni program najslabiji i po ugovorenosti, koja iznosi samo 37,04%.

Tim povodom donosimo analizu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali prema dinamici otvaranja poziva za dostavu projektnih prijedloga predviđenih u Godišnjem planu objave poziva kojega objavljuje Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u svojstvu Upravljačkog tijela Operativnog programa.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali sastoji se od četiri programske prioritetne osi (uz petu os koja je namijenjena tehničkoj podršci):
1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
2. Socijalno uključivanje
3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
4. Dobro upravljanje

U Operativnoj osi 1 – Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage su bile predviđene četiri operacije, od čega su čak tri usmjerene na tzv. NEET populaciju (mladi u dobi između 15 i 29 godina koji se ne obrazuju, ne usavršavaju i ne rade) i na njihov ulazak na tržište rada. Međutim, otvorena je samo operacija “Potpora samozapošljavanju” i to kao mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Hrvatska se također bori s uspostavom metodologije detekcije i praćenja osoba u NEET statusu, tako da je administrativna podloga za provedbu spomenutih operacija tek u začetku. Unatoč tome, očekujemo da će Pozivi za dostavu projektnih prijedloga navedenih operacija ipak biti otvoreni do kraja 2018. godine, a njihova ukupna vrijednost jest 153 milijuna kuna.

U Operativnoj osi 2 – Socijalno uključivanje situacija je značajno složenija. Od ukupno 12 predviđenih operacija, 2 poziva su objavljena prije planiranog roka, 2 poziva na vrijeme, 2 su objavljena s kašnjenjem, 2 nisu objavljena iako su prema Godišnjem planu trebali biti, 2 trebaju biti objavljena u listopadu, a 2 u prosincu. Međutim, 6 objavljenih poziva koji su otvoreni su u statusu obustave, što znači da je vrijednost prijavljenih projektnih prijedloga nadmašila 105% alokacije poziva, čime se pokazuje neadekvatno planiranje i programiranje.

Ministarstvo kulture je prema Godišnjem planu trebalo u travnju 2018. godine objaviti poziv “Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija”, ali to nije učinilo do danas, unatoč činjenici da je nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga prošlo proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kroz eSavjetovanja u travnju. Isti problem ima i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, ali je nacrt tog poziva javno savjetovanje prošlo još u veljači 2018. godine. Ministarstvo kulture će vjerojatno kasniti i s pozivom koji bi se prema Godišnjem planu trebao otvoriti u listopadu (“Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne i umjetničke aktivnosti”), kao i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s pozivom “Društveno poduzetništvo”.

U Operativnoj osi 3 – Obrazovanje, dolazimo do prvih ovogodišnjih operacija koje su uspješno otvorene i zatvorene, a to su pozivi Ministarstva znanosti i obrazovanja: “Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja” i “Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine”. Problemi nastaju u sljedećim pozivima Ministarstva znanosti i obrazovanja “Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju” koji je trebao biti otvoren u svibnju, ali do danas nije, te s pozivom “Promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija” koji bi trebao biti objavljen u listopadu, ali još uvijek nije prošao postupak eSavjetovanja. U kašnjenju je i Ministarstvo turizma koje je u veljači trebalo objaviti poziv “Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva”, ali do danas nije.

Naposljetku, u Operativnoj osi 4 – Dobro upravljanje, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je proveo poziv “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu” uz kašnjenje u otvaranju, a Ministarstvo rada i mirovinskog sustava trenutno provodi poziv “Tematske mrže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”. No onda dolazimo do nekoliko operacija Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske koji kasni s objavom i otvaranjem pripadajućih poziva na dostavu projektnih prijedloga. To su operacije:

1. Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice.
2. Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – Faza 1.
3. Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika.

I za sam kraj, poziv “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – Faza 1”, čiji je ključni nacrt već prošao postupak savjetovanja s javnošću putem eSavjetovanja prije rekordnih godinu dana, iz nepoznatoga razloga bit će otvoren tek u studenome 2018. godine, naravno, ukoliko će se Posredničko tijelo razine 1 – Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske sve pripreme poziva odraditi na vrijeme.

Konačno, kada pogledamo nesklad prakse i Godišnjeg plana, ne čudi što su financijski pokazatelji Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali najslabiji u usporedbi s ostalim operativnim programima. S obzirom da je do kraja financijske perspektive i mogućnosti ugovaranja projekata ostalo još malo vremena, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava bi, kao Upravljačko tijelo, uz sva Posrednička tijela razine 1, trebala pronaći način za bolju koordinaciju i izvršavanje operativnog programa, kao preduvjet bolje apsorpcije sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice