#Vijesti-eu

Utjecaj rasta cijena građevinskog materijala na ugovore o javnoj nabavi

19

Listopad

Objavljeno

Naručitelji i izvršitelji ugovora o javnoj nabavi, kao i ukupna javnost, svjedoče rastu cijena u svim segmentima poslovanja gospodarskih subjekata, a cijene građevinskog materijala i proizvoda zbog poremećaja na tržištu znatno su se povećale. Prema podacima Londonske burze, cijena bakra u periodu od jedne godine povećala se za 44.4%, cijena aluminija porasla za 59.7%, dok je cijena čelika porasla za 56%. Na godišnjoj razini indeks cijena bilježi najveći porast za materijale: šperploča 81.7%, konstrukcijskog čelika 64.7% i piljenog drveta 64.2%. Navedenim porastom cijena dolazi do problema u provedbi sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, u kojima cijena nije promjenjiva, zbog toga što su izvršitelji ugovorili cijenu građevinskog materijala i proizvoda koja je puno niža nego je trenutno mogu nabaviti na tržištu, te im izvršenje ugovora nije isplativo. Zbog nesigurnog stanja na tržištu dolazi i do opreznijeg planiranja budućih investicija.

Kako rast cijena utječe na već sklopljene ugovore o javnoj nabavi i što sve naručitelji i izvršitelji mogu napraviti kako bi riješili navedeni problem? Za navedenu situaciju postoje rješenja u postojećoj zakonskoj regulativi RH, prvenstveno Zakonu o  javnoj nabavi (NN 120/2016), a onda i drugim propisima.

Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja navode da su za izmjene već sklopljenog ugovora o javnoj nabavi, relevantne određene odredbe ZJN 2016 (članci: 315.-321.), a vezano uz navedenu problematiku načelno je primjenjiv članak 317. Zakona o javnoj nabavi te odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (primjerice: članci 626, 627. ZOO-a, i sl.). Naručitelj mora utvrditi ispunjenje propisanih uvjeta za izmjenu ugovora u konkretnom slučaju i na njemu je teret dokaza da su okolnosti ispunjene (članak 301. stavci 1.-3. ZJN 2016).

Vlada RH je  30. rujna 2021. godine donijela Zaključak u cilju ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda kojim se pozivaju naručitelji koji imaju ugovore sklopljene u postupcima javne nabave da zajedno s ugovarateljima pristupe analizi ugovorenih jediničnih cijena građevinskih materijala i proizvoda za neizvršene ugovore o javnoj nabavi, kako bi utvrdili one stavke na koje je promjena cijena utjecala više od 10%.

Zaključak Vlade RH moguće je pronaći na poveznici.

Navedenim odredbama pokušat će se smanjiti negativan utjecaj rasta cijena na poslovanje gospodarskih subjekata kako bi se stabilizirala situacija u građevinskom sektoru.

U odnosu na postupke javne nabave koji su u tijeku i ugovore koji će tek biti sklopljeni, članak 315. ZJN 2016 daje mogućnost naručitelju, uvažavajući aktualnu situaciju koja se odnosi na veliki porast cijena građevinskih materijala te industrijskih sirovina, da u dokumentaciji o nabavi pojedinog postupka javne nabave, za svaki konkretan slučaj nabave propiše način izmjene cijene (klizna skala, valutna klauzula, indeksna klauzula, i sl.) te da se na taj način umanji ili ukloni sve potencijalne rizike koji su naprijed navedeni.

U skladu s navedenim, kako bi izbjegli probleme u provedbi ugovora javni naručitelji će morati u dokumentaciji o nabavi propisati način izmjene cijene jer se zbog stanja na tržištu pokazalo da ugovori s nepromjenjivim cijenama više neće biti prihvatljivi.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice