#Vijesti-eu

Usvojeno Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova

7

Siječanj

Objavljeno

Na 94. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojeno je Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj.

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,73 milijardi eura (81,56 mlrd. kn). Do 30. prosinca 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 13,20 milijardi eura (100,34 mlrd. kn) odnosno 123,03% dodijeljenih sredstava. Ukupno je isplaćeno 6,95 milijardi eura (52,85 mlrd. kn) odnosno 64,80% dodijeljenih sredstava, te je ovjereno 5,97 milijardi eura (45,36 mlrd. kuna) odnosno 55,61% dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 2013. godine do 30. prosinca 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna Europske unije u proračun Republike Hrvatske i sredstava uplaćenih iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun Europske unije iznosi 47,79 milijardi kuna u korist proračuna Republike Hrvatske. Uključujući i uplaćeni predujam za Nacionalni plan oporavka i otpornosti Hrvatska je u plusu 53,92 milijardi kuna.

Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 132,01% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja, odnosno 79,74% dodijeljenih sredstava.
U odnosu na podatke od 31. prosinca 2020. godine, ugovoreno je 9,05 mlrd kuna, plaćeno je 15,03 mlrd kuna, a ovjereno 12,01 mlrd kuna. Gledano u postotcima, sa 111,93% ugovorenog došli smo na 123,03%, plaćeno sa 46,38 % na 64,80%, ovjereno sa 40,89% na 55,61%.

Izvor: MRRFEU

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice