#Vijesti-eu

USKORO POZIV ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA CIVILNOGA DRUŠTVA

12

Ožujak

Objavljeno

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je 11. ožujka 2019. godine je u postupak javnoga savjetovanja uputila Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu.

Javno savjetovanje je otvoreno do 26. ožujka 2019. godine, objava izvješća se očekuje 15. travnja 2019. godine dok se objava Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu očekuje se u travnju 2019. godine.

Zbog toga svi zainteresirani mogu poslati svoje primjedbe i komentare kako bi time utjecali na kvalitetu Pravila Javnoga poziva. U okviru tog Javnoga poziva sufinancirat će se projekti ugovoreni u okviru sljedećih programa: OPULJP 2014. – 2020., Švicarsko-hrvatski program suradnje, programi Europske teritorijalne i prekogranične suradnje, Erasmus+ Sport, OPKK 2014. – 2020., Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije EaSI, programi povezani sa zdravstvom i zdravljem, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), višekorisnička IPA, Kreativna Europa, Financijski mehanizam Kraljevine Norveške 2014. – 2021.

Javnom savjetovanju možete pristupiti na ovoj poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice