#Vijesti-eu

USAVRŠAVANJE: NEPRAVILNOSTI I FINANCIJSKE KOREKCIJE

3

Listopad

Objavljeno

Učilište EU PROJEKTI će 25. listopada 2018. godine u Zagrebu održati usavršavanje na temu “Nepravilnosti i financijske korekcije”. Cilj je edukacije prikazati nepravilnosti u segmentu provedbe postupaka javne nabave koje čine korisnici bespovratnih sredstava EU u provedbi projekata, a koje dovode do financijskih korekcija sukladno postojećoj EU i nacionalnoj regulativi, kao i prikazati i pojasniti vrste financijskih korekcija, stope i mogućnosti izbjegavanja istih na konkretnim primjerima iz prakse.

Provedba postupaka javne nabave čini sastavni dio provedbe projekata financiranih iz EU fondova, a provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) te posebnih pravila koja se primjenjuju na neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Čak 85% sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova troši se u okviru javne nabave, a dostupni statistički podaci pokazuju da je nepravilna primjena pravila o javnoj nabavi rezultirala velikim brojem financijskih korekcija te, posljedično, povratom bespovratnih sredstava.

Na edukaciji će se polaznici upoznati s pravnim okvirom EU i RH koji regulira nepravilnosti i financijske korekcije, s načelima javne nabave i nepravilnostima povezanima s tim načelima, s vrstama financijskih korekcija i stopama korekcija, ali i mogućnostima smanjenja stopi, s primjerima iz prakse za svaku vrstu nepravilnosti, a predavači će polaznicima dati savjete za uspješnu provedbu postupka javne nabave i izbjegavanje financijskih korekcija.

Praktični trening će voditi gđa. Ariana Vela, vlasnica tvrtke EU PROJEKTI i jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata te gđa. Ivana Rukavina Halilagić iz tvrtke EU PROJEKTI, specijalizirana za provedbu projekata i postupke javne nabave.

Polaznici/ce dobivaju 8 bodova za obnovu certifikata javne nabave! Sve informacije o prijavi na praktični trening saznajte pozivom na broj 01 5534 878 ili na stranicama Učilišta EU PROJEKTI!

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice