#Vijesti-eu

Uprava ribarstva objavila je indikativni godišnji plan objave poziva za 2020. godinu

10

Siječanj

Objavljeno

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. objavila je 8.1.2020.  indikativni godišnji plan objave poziva za 2020. godinu u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

Cilj ovog Plana je obavještavanje relevantnih dionika i šire javnosti  o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika.

Sukladno Planu ove godine u nastavku su navedeni prioriteti unije, mjere unutar prioriteta i rokovi poznati u trenutku izrade plana.

1.Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva

Mjera I.1. Inovacije – travanj

Mjera I.6. Diversifikacija i novi oblici prihoda – veljača

Mjera I.8. Zaštita zdravlja i sigurnosti – siječanj

Mjera I.15. Ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš i prilagođavanje ribolova zaštiti vrsta – travanj

Mjere I.17. / I. 18. Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i ekosustava u okviru održivih ribolovnih aktivnosti – travanj

Mjera I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – siječanj

Mjera I.21. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora – travanj

Mjera I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova – siječanj

2.Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture

Mjera II.1. Inovacije – travanj

Mjera II.2/II.3./II.4. “Produktivna ulaganja u akvakulturu” – ožujak

Mjera II.7. Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta – siječanj

Mjera II.9. Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu – ožujak

Mjera II.10. Akvakultura koja osigurava zaštitu okoliša – siječanj

Mjera II.12. Zaštita zdravlja i dobrobiti životinja – ožujak

5.Poticanje stavljanja na tržište i prerade

Mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – travanj

Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – travanj

Indikativni godišnji plan možete preuzeti ovdje.

Izvor: https://euribarstvo.hr/

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice