#Vijesti-eu

Unutar programa Obzor Europa najavljen je webinar na temu njihovog alata Horizon Results Booster

15

Rujan

Objavljeno

Europska komisija organizira informativni webinar na temu alata „Horizon Results Booster“ koji pruža ciljane usluge za povećanje diseminacije i iskorištavanja potencijala projekata financiranih iz sredstava Europske unije. Webinar će se održati 5. listopada 2021.

Webinar će se fokusirati na načine kako se Horison Results Booster iskoristiti za diseminaciju i iskorištavanje rezultata istraživačkih i inovacijskih projekata. Konzorcij poduzeća koje pružaju navedene usluge pod vodstvom poduzeća Meta Group objasnit će ciljeve alata Horizon Results Booster i istaknuti dodatne vrijednosti odabira odgovarajućih usluga za istraživačke i inovacijske projekte.

Webinar će se održati na YouTube-u 5. listopada 2021. u 9 sati. Za više informacije slijedite link.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice