#Vijesti-eu

UMREŽAVANJE GRADOVA ZA EUROPSKE VRIJEDNOSTI

26

Lipanj

Objavljeno

EACEA – Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je 19. lipnja dva natječaja u sklopu programa Unije “Europa za građane 2014–2020”.

Natječaji se tiču mjere 2.1. Bratimljenje gradova i 2.2. Umrežavanje gradova, a rok za prijavu jest 3. rujna 2018. godine do 12 sati.

Cilj oba natječaja jest doprinijeti boljem razumijevanju Europske unije, njezine povijesti i različitos-ti, od strane njezinih građana te njegovati europske vrijednosti, kao i civilnu i demokratsku partici-paciju na razini Europske unije.

Više informacija o mjeri 2.1. pronaći ćete ovdje, a o mjeri 2.2. ovdje.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice