#Vijesti-eu

ULAGANJA U KVALITETU ŽIVOTA LOKALNIH ZAJEDNICA

25

Veljača

Objavljeno

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Cilj je Programa doprinijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave i I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave. Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 76.000.000,00 kuna, a jednom korisniku se može odobriti najviše 700.000,00 kuna (s uključenim PDV-om), maksimalno dvije odvojeno podnesene prijave. Ovim Pozivom ne mogu se financirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (s uključenim PDV-om).

Ovim Pozivom prihvatljiva su ulaganja u 1) socijalnu i/ili društvenu infrastrukturu, poput predškolskih objekata, školskih objekata, domova za starije i nemoćne osobe te objekte primarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite; 2) javna infrastruktura, poput objekata za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, muzeji), dječja igrališta i igraonice, parkovi i trgovi; 3) komunalna infrastruktura, poput vodovodnih mreža, sustavi odvodnje, parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza i drugo; 4) zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, kroz ulaganja u sanaciju klizišta i sprječavanje erozije, javnu rasvjetu, punionice električnih vozila i drugo; 5) gospodarska infrastruktura, poput pristupnih cesta do poslovnih zona, komunalne infrastrukture, objekata namijenjenih promociji i plasmanu lokalnog područja, infrastrukturnih objekata u svrhu jačanja turističke ponude…

Rok za podnošenje zahtjeva je 11. ožujka 2019. Program održivog razvoja možete pronaći na ovoj poveznici, dok se tekst Javnoga poziva nalazi na ovoj poveznici.

Izvor: MRRFEU

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice