#Vijesti-eu

UKLJUČITE SE U E-SAVJETOVANJE ZA POZIV SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA

10

Srpanj

Objavljeno

Pravo na život u zajednici predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava. Upravo zbog toga pokrenut će se poziv u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” pod nazivom “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza”.

Prema indikativnom godišnjem planu Poziva sufinanciranih iz OPKK, poziv bi trebao biti otvo-ren 30. srpnja 2018. godine, ali rok će evidentno biti pomaknut. Naime, Upute za prijavitelje predmetnog poziva od jučer su u fazi javnoga savjetovanja (eSavjetovanje) sve do 8. kolovoza. Očekivana objava izvješća o javnom savjetovanju zakazana je za 23. kolovoza 2018. godine, tako da otvaranje Poziva ne možemo očekivati prije rujna.

Svrha Poziva bit će unaprjeđenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Bespovratna sredstva dodijelit će se projektima ulaganja u infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucionalnog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, te projektima koji obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama:

– djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi;
– djeca i mladi s problemima u ponašanju;
– djeca s teškoćama u razvoju;
– odrasle osobe s invaliditetom;
– starije i nemoćne osobe;
– beskućnici;
– osobe s problemima ovisnosti;
– žrtve obiteljskog nasilja;
– djeca bez pratnje;
– članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

Sasvim je sigurno da će Poziv potaknuti velik interes potencijalnih prijavitelja, jer je njegova ukupna alokacija 665.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava bit će 50.000,00 kuna, a najviši 20.000.000,00 kuna. Intenzitet sufinanciranja bit će 100% za prijavitelje čiji je osnivač Republika Hrvatska, odnosno, 85% za prijavitelje čiji osnivač nije Republika Hrvatska.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje obavljaju profesionalnu djelatnost socijalne skrbi (domovi socijalne skrbi, centri za socijalnu skrb, centri za pružanje usluga u zajednici, centri za pomoć u kući), ili udruge, vjerske zajednice, zadruge ili obrtnici upisani u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge, ili fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu sa teškoćama u razvoju, za osobe s invaliditetom i starije i nemoćne osobe, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge.

Sudjelujte u procesu eSavjetovanja jer svojim komentarima i prijedlozima možete doprinijeti kvaliteti dokumentacije Poziva te na taj način i posredno kvaliteti prijavljenih, odobrenih i ugovorenih projekata. Poveznicu na eSavjetovanje pronađite ovdje.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice