#Edukacija

Učilište EU projekti upisuje nove polaznike svojih obrazovnih programa

10

Rujan

Objavljeno

Učilište EU PROJEKTI prvo je hrvatsko učilište za odrasle specijalizirano za edukaciju o fondovima EU i projektnom managementu. U tijeku su upisi u „Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave“ i „Voditelj pripreme i provedbe EU projekata“.

Specijalisti u području javne nabave izuzetno su traženi na tržištu rada

Regulativom o javnoj nabavi štite se javna sredstva i sloboda tržišnog natjecanja. U 2020. godini ukupna vrijednost javne nabave iznosi više od 58 milijardi kn bez PDV-a, a BDP za 2020. godinu iznosio je 309.927 milijuna kn. Sukladno s time, ukupni udio vrijednosti javne nabave bez PDV-a u BDP-u 2020. godine je gotovo 19% što je povećanje od oko 15% u odnosu na 2019. Iako su potrebe za postupcima javne nabave sve veće, javni naručitelji jednostavno nemaju dostatne ljudske resurse za provedbu tih postupaka.

Ta nepovoljna situacija u kontekstu nedostatka ljudskih kapaciteta, otvara veće mogućnosti zapošljavanja onima koji završe Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 sati  (30 sati predavanja i 20 sati vježbi) unutar kojeg se daje i poseban osvrt na postupke javne nabave u projektima iz fondova EU. Učilište EU PROJEKTI nudi i niz webinara kojim možete naučiti niz praktičnih i korisnih informacija o svijetu EU fondova i javne nabave te steći bodove za obnovu certifikata. Webinar 1 „Usavršavanje: Javna nabava u Eu projektima za početnike“ održat će se u utorak 28. rujna 2021. od 10:00 do 13:15, a Webinar 2 „Usavršavanje: Novosti u javnoj nabavi i nepravilnostima u provedbi EU financiranih projekata“ održat će se u srijedu 29. rujna 2021. od 10:00 do 13:15. Oba webinara svojim polaznicima osiguravaju 4 boda za obnovu certifikata javne nabave, stoga se prijavite, upotpunite svoje znanje i izbjegnite nepravilnosti u javnoj nabavi!

Financijska perspektiva završava, a Republika Hrvatska je iskoristila samo 58,89% sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)

Sredstva Europske unije dodjeljuju se u okviru sedmogodišnjih financijskih perspektiva te smo upravo na početku nove financijske perspektive 2021. – 2027. unutar koje je za Republiku Hrvatsku na raspolaganju više od 25 milijardi eura. U prethodnoj perspektivi 2014. – 2020. Republici Hrvatskoj bilo osigurano 10,7 milijardi eura do sada smo iskoristili 58,89% tih sredstava. Nalazimo se u velikom problemu jer smo sada u situaciji gdje imamo još malo vremena za korištenje sredstava prethodne perspektive, točnije još tri godine, a uskoro nam dolaze i sredstva iz nove perspektive.

Polaznici edukacijskog programa Voditelj pripreme i provedbe EU projekata u trajanju od 166 sati (63 sata predavanja i 103 sati vježbi) svladat će pravila pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova koji će se primjenjivati u novoj financijskoj perspektivi te kroz instrument Next Generation EU, a svoje znanje upotpuniti stručnom praksom u UEP ALUMNI programu nakon završetka programa.

Upišite obrazovni program „Voditelj pripreme i provedbe EU projekata“ koji se održava ONLINE te „Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave“ po akcijskim cijenama u Učilištu EU PROJEKTI – prvom specijaliziranom učilištu za EU fondove u Hrvatskoj i priključite se našim webinarima. Ne propustite priliku i učite od najvećih stručnjaka za EU fondove s više od 18 godina iskustva!

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice