#Edukacija

Učilište EU PROJEKTI sudjeluje u Danima otvorenih vrata EU projekata!

16

Studeni

Objavljeno

U okviru tradicionalnih „Dana otvorenih vrata EU projekata“, koji se ove godine održavaju u virtualnom izdanju od 13. do 22. studenoga, na stranici www.strukturnifondovi.hr uživo možete pratiti prijenose webinara, predavanja, predstavljanje projekata itd.

Tijekom održavanja Dana otvorenih vrata EU projekata, Učilište EU projekti sudjelovat će na dva webinara koje možete pratiti klikom na sljedeće linkove:

1. Javna nabava u EU projektima
09:00 – 12:00
16.11.2020., 17.11.2020.

Naziv: Javna nabava u EU projektima- dvodnevni webinar
Opis: Webinar će se sastojati od sljedećih tema: Primjena Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) u projektima financiranim iz fondova EU; Posebna pravila javne nabave koja se primjenjuju na neobveznike Zakona o javnoj nabavi; Primjeri provedbe postupaka javne nabave u EU financiranim projektima; Nepravilnosti u provedbi postupaka javne nabave u EU financiranim projektima; Financijske korekcije kao posljedica nepravilnosti; Ex-ante i ex-post kontrola postupaka javne nabave
Predavač: Ariana Vela, Učilište EU projekti

09:00 – 12:00
16.11.2020., 17.11.2020.

 

2. Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima financiranim iz fondova EU
09:00 – 12:00
19.11.2020., 20.11.2020.

Naziv predavanja: Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima financiranim iz fondova EU”
Opis: Webinar će se sastojati od sljedećih tema: Pravni okvir EU i RH koji regulira nepravilnosti u provedbi projekata financiranih iz fondova EU; Nepravilnosti i prijevare u provedbi postupaka javne nabave –pojam, značenje i posljedice; Vrste nepravilnosti koje se odnose na provedbu  postupaka javne nabave u projektima financiranima iz fondova EU i njihova povezanost s financijskim korekcijama; Ponavljanje i pregled rasporeda rada; Financijske korekcije – vrste, opis i stope; Postupanje nadležnih tijela u slučaju sumnje na nepravilnost ili prijevaru; Prikaz primjera iz prakse i vježbe
Predavači: Vitomir Vela, Učilište EU projekti

VAŽNA OBAVIJEST

Prijave za predavanje su zatvorene radi velikog broja zaprimljenih zahtjeva. Pratite web stranice Strukturni fondovi kao i službenu stranicu Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove kako biste bili u tijeku sa budućim aktivnostima i predavanjima.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice