#Vijesti-eu

U procesu je izrada novog Interreg programa Italija – Hrvatska 2021. – 2027.

30

Rujan

Objavljeno

U svrhu prikupljanja informacija za izradu novog Interreg programa Italija – Hrvatska 2021. – 2027. pokrenut je drugi krug prekograničnih konzultacija s dionicima putem online anketnog upitnika.

Radna skupina za programiranje odobrila je strategiju budućeg Programa kao i tematske prioritete, a cilj anketnog istraživanja je prikupiti mišljenje svih zainteresiranih dionika o sljedećim aspektima procesa izrade budućeg Programa:

  • Stupanj zainteresiranosti u područjima suradnje određenim kroz politike i specifične ciljeve Interreg programa Hrvatska – Italija 2021. -2027. Dobivene informacije koristit će se prilikom odlučivanja o alokaciji financijskih sredstava između ciljeva politika i specifičnih ciljeva;
  • Prikupiti konkretne podatke i ideje o potencijalnim prekograničnim aktivnostima i ciljanim skupinama.

Prekogranične konzultacije dostupne su široj zainteresiranoj javnosti, a upitnik je dostupan do 8. listopada 2021. godine na sljedećoj poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice