#Vijesti-eu

Troškovnik u ponudi i problem s pregledom i ocjenom ponuda

19

Svibanj

Objavljeno

Zakon o javnoj nabavi u članku 3. točki 32. definira ugovor o javnoj nabavi kao naplatni ugovor, sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više gospodarskih subjekata i jednog ili više naručitelja, čiji je predmet izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga.

S obzirom na navedenu odredbu naručitelji se često nađu u nedoumici što učiniti kada ponuditelji u dostavljenom troškovniku neku od stavaka ispune iznosom od 0,00 kuna ili neke stavke ostave prazne.

Uobičajena odredba u Dokumentaciji o nabavi vezana uz troškovnik je da isti mora biti popunjen na izvornom predlošku, te ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u troškovniku. Isto tako se određuje da ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika.

Vezano uz navedene odredbe u DoN-u ukoliko ponuditelj izmijeni stavke troškovnika smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena što je sukladno članku 280. st. 4. ZJN 2016 koji kaže da se pri izradi ponude ponuditelj  mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.

Ukoliko ponuditelj ostavi neku od stavaka troškovnika praznom, postupa suprotno odredbi u DoN-u da sve stavke troškovnika moraju biti ispunjenje te se navedeni propust ponuditelja ne može ispraviti primjenom članka 293. ZJN 2016. što se i potvrđuje u praksi rješenjem DKOM-a.

Situacija kada ponuditelj ispuni neke od stavka u troškovniku s jedničnom cijenom od 0,00 kuna je potpuna drugačija, jer je navedenim postupanjem ponuditelj zadovoljio odredbe iz DoN-a da sve stavke troškovnika moraju biti ispunjenje. U navedenoj situaciji naručitelji krivo zaključuju da ponuditelji neće moći ispuniti predmet nabave jer je neke od stavaka ponudio za 0,00 kuna jer je odluka ponuditelja i njegove poslovne politike da može određene stavke nuditi za 0,00 kuna a njegova ponuda će se ocijenivati na temelju ukupne cijene ponude a ne temeljem cijena ponude određenih stavaka. Navedeni stav potvrđen je u rješenju DKOM-a.

 

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice