#Vijesti-eu

Treba li zakonski obvezati ponuditelje da posjeduju certifikat iz javne nabave?

26

Listopad

Objavljeno

Tijekom pripreme ponuda ponuditelji, što je vidljivo iz prakse, često rade greške koje su najčešće posljedica nedostatnog znanja o zakonodavnom i administrativnom okviru javne nabave, kao i nedostatka prakse vezane za samu pripremu ponuda.

Ponuditelji bi trebali posjedovati certifikat iz javne nabave?

Svi gospodarski subjekti koji kao ponuditelji sudjeluju u procesu javne nabave (poslovni savjetnici, manageri, direktori, vlasnici poduzeća, djelatnici u javnim poduzećima i javnoj upravi koji su uključeni u poslove vezane za javnu nabavu) trebali bi proći specijalistički program izobrazbe u području javne nabave kako bi se greške svele na minimum. Naime, izobrazbom bi se upoznali sa zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, praksom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, imali bi mogućnost razjasniti sve svoje, eventualne nedoumice. Sva ta znanja pomogla bi im da se kvalitetnije pripreme za sudjelovanje u postupcima javne nabave, te na taj način bez problema dostave prihvatljivu ponudu. Praksa, do sada, pokazuje da ponuditelji često griješe u osnovnim koracima, jer ne znaju na pravilan način isčitavati dokumentaciju o nabavi i onda predaju ponudu koja nije prihvatljiva. Osim što sami sebi naškode, jer su se izbacili iz tržišne utakmice, kompliciraju i naručitelju cijeli postupak.

Međutim, nisu ni ponuditelji jedini odgovorni. Na tržištu, u moru ponuda za naručitelje nađe se svega par ponuda za ponuditelje. No, ni ta ponuda nije isključivo za ponuditelje nego je kombinacija za naručitelje i ponuditelje. U samim programima vidljivo je da se većina i odnosi na naručitelje, stoga kad gledamo sa strane ponuditelja nije ni čudo da ne žele platiti takvo usavršavanje gdje će usput dobiti par informacija i neće riješiti svoj problem. No, i za to postoji rješenje. Kako naručitelji za provedbu postupka javne nabave mogu angažirati bilo koju osobu koja posjeduje važeći certifikat, mogu to učiniti i ponuditelji. Druga opcija je da unajme konzultanta za javnu nabavu koji bi ih vodio kroz sam postupak kroz upute i savjete. Na taj način upoznali bi se sa pravilima koja se moraju poštivati u postupku pripreme i dostave ponude, povećali bi broj prihvatljivih ponuda, a samim tim i dobivanje ugovora o javnoj nabavi.

Iako na Elektroničkom oglasniku javne nabave postoje upute za ponuditelje kako predati ponudu, zatim kako predati ponudu u ime zajednice ponuditelja; kako postaviti pitanje naručitelju u vezi dokumentacije o nabavi prije isteka roka za dostavu; kako poslati naručitelju dokument pojašnjenja ili upotpunjavanja ponude nakon isteka roka za dostavu; kako izmjeniti/dopuniti ili odustati od ponude; kako nastaviti sa unosom već započete, a neposlane ponude…, sve je to od velike pomoći, no praksa ipak pokazuje da je potrebno više. Ponuditelji se odlučuju za konzultante, najčešće, kada dolazi do žalbi, umjesto da to učine još u fazi ponude. Takav modus operandi najčešće je skuplja varijanta, a nerijetko kasno i za napraviti bilo što. Ukoliko bi konzultanti bili u postupku od početka utoliko bi se ubrzali postupci i smanjio bi se broj žalbi. U godišnjem izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2020. godinu, kao najčešći razlozi za izjavljivanjem žalbe, između ostalog, navedene su i neusklađene ponude odabranog ponuditelja s uvjetima i zahtjevima dokumentacije. Nadalje, navode se najčešće nepravilnosti, koje je utvrdila Državna komisija, od strane ponuditelja, a to su:

• Dostavljanje ponude koja nije sastavljena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi (ponajviše u pogledu dokazivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarsko subjekta, dokazivanja sukladnosti s propisanim tehničkim specifikacijama predmeta nabave, te pogreške u izradi troškovnika).

• Upotpunjavanje i razjašnjavanje ponude protivno zakonskim ograničenjima (izmjena ponude i pregovaranje).
Poštujući načelo učinkovitosti, a koje se ogleda i u značajnom smanjenju i pojednostavljenju postupka, mišljenja sam da bi i na strani ponuditelja trebala biti zaposlena barem jedna osoba koja ima certifikat za javnu nabavu, kako bi se ubrzala procedura javne nabave.

Javna nabava je živi organizam i uspješan sustav javne nabave moguć je ako postoji povjerenje između naručitelja i ponuditelja, naravno i volja za zajedničkim radom na izvršenju ugovora, samim tim i zadovoljavanju potreba krajnjeg korisnika. Kako bi se poštivala osnovna načela javne nabave, sam sustav mora biti formalno uređen s detaljno određenim pravilima i postupcima.
Možda se propisivanje zakonske obveze čini kao dodatni namet, ali svakako ovakav način i dodatna usavršavanja riješili bi brojne probleme i na strani naručitelja, a i na strani ponuditelja.

Autorica: Irena Čuraj, konzultantica za javnu nabavu poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice