#Vijesti-eu

STRATEŠKO PLANIRANJE ZA NOVU FINANCIJSKU PERSPEKTIVU

4

Listopad

Objavljeno

Na današnjoj, 117. sjednici Vlade Republike Hrvatske, Vlada je usvojila prijedlog Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uredba je utemeljena na Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koji je stupio na snagu u prosincu 2017. godine.

Zakon je preduvjet nastanka nacionalne razvojne strategije koja bi holistički zamijenila plejadu parcijalnih strategija koje su trenutno aktualne u Republici Hrvatskoj. Tako bismo po prvi puta trebali dobiti jedinstvenu Nacionalnu razvojnu strategiju za razdoblje do 2030. godine o čemu smo pisali ovdje.

Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisuju se obvezni sadržaji te postupci izrade, izvještavanja, praćenja i vrednovanja akata strateškog planiranja. U Uredbi je propisano da će postupak izrade nove nacionalne razvojne strategije započeti najmanje dvije godine prije isteka razdoblja važenja postojeće nacionalne razvojne strategije.

Uredbom su dodane odgovornosti predane i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijskom tijelu za proces strateškog planiranja javnih politika, te će to ministarstvo pripremati i podnositi Vladi godišnje izvješće o provedbi akata strateškog planiranja. Koordinacijsko tijelo može, na temelju procjene napretka, u dogovoru s nadležnim središnjim tijelom državne uprave, Vladi predložiti mjere za otklanjanje uočenih zastoja u provedbi strategija.

Središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave su dužne donijeti provedbene programe mandatnog karaktera (na razdoblje od 4 godine) u roku od 120 dana od stupanja na dužnost čelnika tijela središnjeg tijela državne uprave, gradonačelnika, općinskog načelnika ili župana. Provedbeni programi moraju opisivati prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja.

Time će se možda konačno postići snažna idejna i operativna veza jedinstvene nacionalne strategije i strateških akata na nižim razinama upravljanja. Dodatno, Nacionalna razvojna strategija za razdoblje do 2030. godine bit će osnova za programiranje korištenja EU fondova u idućem financijskom razdoblju EU-a i pregovore s Europskom komisijom oko opsega financijske alokacije za sektorske i regionalne operativne programe u novoj financijskoj perspektivi poslije 2020. godine.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice