#Vijesti-eu

ŠTO NAS ČEKA NAKON 2020. GODINE: STRATEŠKO PLANIRANJE I EU FONDOVI

20

Travanj

Objavljeno

Izrazi strateško planiranje ili strateški dokumenti pojavljuju se u provedbi EU projekata od tzv. najviše razine, Europske unije i dokumenata koji su okvir svim državama članicama, tijela Republike Hrvatske koja nadgledaju pripremu i provedbu EU projekata na nacionalnoj razini, jedinica lokalne i regionalne samouprave koja izrađuju vlastite razvojne i strateške dokumente, pa do krajnjih korisnika koji svoj projekt moraju uskladiti za strateškim okvirom i dokumentima od europske do lokalne razine.

ŠTO SU STRATEŠKI DOKUMENTI?

To su javne politike na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini – konvencije, deklaracije, odluke, zakoni, strategije, strateški planovi, programi ukupnog razvoja, masterplanovi i drugi dokumenti.

Svaki projekt sufinanciran sredstvima iz fondova Europske unije biti u skladu sa strateškim dokumentima, odnosno strateškim razvojnim ciljevima i mjerama na svim razinama. Zbog toga je iznimno važno da tijela koja uređuju strateški okvir, europske, nacionalne, regionalne ili lokalne razine, krenu pravovremenu pripremu.

KOJI SU KLJUČNI STRATEŠKI DOKUMENTI?

Ključni dokument Europske unije je: Strategija Europa 2020.

Na razini Republike Hrvatske izdvajamo sljedeće dokumente, a koje možete i preuzeti:

VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. KAKO ĆE IZGLEDATI?

Europska komisija je pred kraj Junckerovog mandata tijekom 2018. godine predložila značajne izmjene procedura i pravila koji se primjenjuju na proračun EU. Naglasak novog proračuna trebao bi biti na njegovoj fleksibilnosti i usmjerenosti rezultatima.

Moderan – smanjenje administrativnog opterećenja, naglasak na rezultatima, olakšane izmjene.

Jednostavan – smanjenje broja programa s 58 na 37, rascjepkani izvori integrirani u cjelovite programe.

Fleksibilan – učinkovita i brza reakcija na nepredviđene događaje i hitne situacije.

STRATEŠKI DOKUMENTI ZA 2021. – 2027.? 

Financijska perspektiva koja traje od 2014. do 2020. godine je pri samom kraju i nužno je riješiti pitanje i izradu strateških dokumenata, na svim razinama, kako bi se u novu perspektivu 2021. – 2027. krenulo na vrijeme te kako bi sredstva planirana za tu perspektivu mogla početi odmah koristiti. U prošloj perspektivi kasnilo se pri izradi na nacionalnoj razini, dok je veliki broj jedinica lokalne samouprave svoje dokumente krenulo izrađivati dvije godine prekasno, a što je izravno utjecalo na smanjenu apsorpciju EU bespovratnih sredstava.

Strateški dokumenti temelj su za početak povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Ukoliko pojedino područje nije definirano u strateškom dokumentu kao prioritetno, onda i sam projekt kojim se pristiže boljitku istog prioritetnog područja nije prihvatljiv za sufinanciranje sredstvima Europske unije. Strateški dokumenti nisu samo temelj za financiranje projekata EU sredstvima, oni pokazuju smjer i razvoj grada / općine / županije / države u višegodišnjem razvoju. Definiraju se trenutačni problem koji postoje, prioritetna područja u koja je potrebno ulagati te točno određeni ciljevi i mjere s kojima će se to postići u zadanom vremenskom okviru.

Financijska perspektiva od 2014. do 2020. pokazala nam je da loše pripremljeni strateški dokumenti mogu biti velika zapreka u razvoju lokalne sredine, a primjeri se najviše vide u nerazvijenim ruralnim sredinama koje nisu omogućile korištenje bespovratnih sredstva za provedbu projekata iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. povezanih s razvojem javne infrastrukture.

Prošao je prvi kvartal 2020. godine te se bliži nova financijska perspektiva, odgovornost je ključnih osoba svake jedinice lokalne (regionalne) samouprave započeti pravovremenu izradu dokumenata i kroz ovaj strateški proces omogućiti razvoj pojedinog područja.


Učilište EU PROJEKTI za vas otvara projektnu kliniku! Vodeća konzultantica za EU fondove u Hrvaskoj, Ariana Vela, pripremila je za vas 10 kratkih webinara. Saznajte sve o EU projektima i strateškom planiranju iz svog doma!


Učilište EU PROJEKTI
 – Ustanova za obrazovanje odraslih pripremilo je webinar na temu “Korak po korak do razvoja strateških dokumenata” koji će se održati 28. travnja 2020. godine od 17:00 do 19:00 sati. 

Na webinaru naši konzultanti objasnit će vam koji koraci se moraju poduzeti za razvoj strateškog dokumenata s naglaskom na definiranje aktivnosti i vremenskog okvira potrebnog za izradu strateških dokumenata. Prošao je prvi kvartal 2020. godine te se bliži nova financijska perspektiva, odgovornost je ključnih osoba svake jedinice lokalne (regionalne) samouprave započeti pravovremenu izradu dokumenata i kroz ovaj strateški process omogućiti razvoj pojedinog područja.

Pridružite nam se na webinaru  i saznajte sve odgovore koji vas zanimaju od stručnjaka koji su sudjelovali na izradi velikog broja strateških dokumenata te su uključeni u izradu Nacionalne razvojne strategije Hrvatska 2030 u segmentu pripreme baze velikih projekata za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

PRIJAVI SE!

SAZNAJ VIŠE!

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice