#Vijesti-eu

STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

20

Ožujak

Objavljeno

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Svjetska banka zajednički provode projekt razvoja Strategije razvoja poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske 2020. Cilj je projekta jačanje kapaciteta Ministarstva poljoprivrede u području strateškog planiranja, provedbe strateških dokumenata i praćenja provedbe. Konačan rezultat je nacionalni strateški okvir poljoprivrede i ribarstva za razdoblje nakon 2020. godine, odnosno, izrada strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja (SPRR) i višegodišnjeg plana razvoja ribarstva (VPRR).

Očekivano trajanje projekta je 23 mjeseca, a glavne aktivnosti projekta grupirane su u 5 tematskih komponenti:

  • Komponenta 1: Analiza potrošnje i stanja u sektoru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
  • Komponenta 2: Podrška u izradi SPRR-a i VPRR-a za razdoblje nakon 2020. godine
  • Komponenta 3: Akcijski plan za provedbu SPRR-a i VPRR-a i praćenje (monitoring)
  • Komponenta 4: Jačanje kapaciteta za izradu sektorske strategije, njezinu provedbu i praćenje (monitoring)
  • Komponenta 5: Pilot projekti: učinkovito partnerstvo (Productive Partnerships)

S obzirom da se projekt provodi participatorno, uz aktivno sudjelovanje ostalih dionika, uz Ministarstvo poljoprivrede, korisnici projekta su i dionici iz javnog i privatnog sektora, akademska zajednica, lokalne zajednice, udruge proizvođača i relevantna udruženja i mreže. U proces izrade novih strateških dokumenata možete se uključiti posjetom službene stranice projekta.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice