#Vijesti-eu

STO MILIJUNA KUNA ZA STRUČNU PRAKSU STUDENATA!

20

Studeni

Objavljeno

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 19. studenoga 2018. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju” s ukupnom alokacijom od 100.000.000,00 HRK iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna. Prijave se počinju zaprimati danom objave poziva, a poziv je otvoren sve do 21. veljače 2019. godine.

Opći cilj Poziva jest povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad. Opći cilj se ostvaruje kroz dva specifična cilja: 1) Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning); 2) Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

Prihvatljivi prijavitelji za Poziv su javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, ali lista prihvatljivih partnera je uistinu dugačka i omogućuje raznolike oblike suradnje: od trgovačkih društava, organizacija civilnog društva, ustanova za obrazovanje odraslih, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sve do tijela državne uprave, tijela javne vlasti i komora.

Financirat će se 100% prihvatljivih troškova, a iznos bespovratne potpore jest od 1.000.000,00 HRK do 4.000.000,00 HRK. Više o ovom Pozivu možete pronaći u našoj bazi poziva, na ovoj poveznici.

Izvor: ESF

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice