#Vijesti-eu

Što je plan nabave i koriste li ga naručitelji na ispravan način?

4

Siječanj

Objavljeno

Plan nabave je dokument kojim se na transparentan način stavlja javnosti na raspolaganje popis svih potreba za nabavom pojedinog naručitelja u određenom razdoblju. Plan nabave je ustvari deklaratorno sredstvo komunikacije naručitelja i javnosti kojim se potkrepljuje transparentnost postupanja naručitelja u sustavu javne nabave.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u planu nabave navode se svi predmeti nabave (robe/ radovi/usluge) čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana.

Plan nabave mora sadržavati sljedeće podatke: evidencijski broj nabave, predmet nabave, CPV oznaku, procijenjenu vrijednost nabave, vrstu postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu), navod planira li se predmet podijeliti na grupe, navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum, planirani početak postupka, planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma te napomena ako je potrebno.

Naručitelj je obvezan plan nabave ažurirati prema potrebi i sve njegove kasnije promjene obvezan je objaviti na internetskim stranicama. Naručitelji često ne objavljuju promjene u planu nabave na svojim internetskim stranicama, te potencijalni ponuditelji nisu obaviješteni o tome što će naručitelj nabavljati u nadolazećem razdoblju. Takvim postupanjem naručitelja, sam plan nabave kao dokument gubi smisao te je potrebno naglasiti da se svaka izmjena plana nabave mora transparentno objaviti kako bi svi potencijalni ponuditelji bili obaviješteni o nabavama koje će naručitelj izvršiti.

U vrijeme kada se događaju velike promjene na tržištu te je teško planirati na duže vremensko razdoblje same vrijednosti nabave, naručitelji moraju posebnu pozornost obratiti na istraživanje tržišta i pravovremene izmjene plana nabave kako bi robe/radovi/usluge koje su mu potrebne nabavili na vrijeme.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice