#Statistika

STATISTIČKI PODACI GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O PROGRAMU ERASMUS+ ZA 2018.

11

Veljača

Objavljeno

Europska komisija objavila je godišnje izvješće o programu Erasmus+ za 2018. godinu u kojem se nalaze statistički podatci za petu godinu u razdoblju 2014. – 2020.  Erasmus+ program je EU-a kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. U program je uključen sve veći broj sudionika, veća mobilnost, raznolikost i brojnije mogućnosti. Svjedoci smo sve veće migracije ljudi, a Erasmus+ ujedinjuje mlade ljude diljem kontinenta te stvara osjećaj pripadnosti i solidarnosti. U nastavku ćemo prikazati podatke o Erasmus+ programu i uključenost Hrvatskih državljana u programu.

Godišnje izvješće o programu Erasmus+ za 2018. pokazuje da je tijekom zadnja tri desetljeća u tom programu sudjelovalo više od 10 milijuna ljudi. Sa sredstvima od 2,8 milijardi eura, odnosno povećanjem od 10 % u odnosu na 2017., 2018. bila je još jedna rekordna godina. U okviru programa Erasmus+ 2018. financirano je više od 23 500 projekata i podržana je mobilnost više od 850 000 studenata, naučnika, učitelja i osoba koje rade s mladima. Gotovo 10 % od 470 000 studenata, pripravnika i zaposlenih u visokom obrazovanju koji su tijekom školske godine 2017./2018. primili bespovratna sredstva putovalo je u partnerske zemlje diljem svijeta i iz njih.

Osim sveučilišnih studenata i osoblja, u okviru programa Erasmus+ sudjelovalo je 40 000 nastavnika i zaposlenih u školama, 148 000 polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, 8400 zaposlenih u obrazovanju odraslih i 155 000 mladih i osoba koje rade s mladima.

Od 199 sportskih projekata koji su financirani, amaterske sportske organizacije vodile su njih 118. Podržan je i godišnji Europski tjedan sporta, koji je imao neviđen uspjeh s više od 50 000 događanja diljem Europe.

U 2018. je kao i u 2017. sektor edukacija i treninga prikupio je najveći udio sredstava (74.3 %), sektor mladih prikupio 8.7 % sredstava za isti period. Ostatak sredstava raspodijelio se u program Jean Monnet, sektor sporta, međunarodnu suradnju i ostalo što uključuje administrativne troškove i druge naknade.

Graf 1. Erasmus+ podjela sredstava po sektorima u 2018. godini.

U 2018. godini, 8 766 sudionika u 283 Hrvatska projekta imalo je koristi od mobilnosti u visokom školstvu, strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju, obrazovanju odraslih i mladi u iznosu od 16.90 milijuna eura. Najviše koristi imalo je visoko školstvo, u iznosu od skoro 10 milijuna eura.  Slijedi sektor za strukovno obrazovanje i osposobljavanje koji je povukao 4 milijuna eura. U odnosu na prethodno razdoblje kada su ukupna sredstva iznosila 14.5 milijuna eura, u 2018. vidi se porast za više od 2 milijuna eura.

Graf 2. Podjela sredstava prema sektorima u Hrvatskoj

Od 8 766 sudionika skoro polovica je bila iz visokog školstva (4 122), mladih je bilo 2 560, a sudionika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju je bilo 1 664. U odnosu na 2017. godinu kada je broj sudionika iznosio 8 094, u 2018. godini taj broj se povećao na 8 766 sudionika.

Graf 3. Podjela sudionika u Erasmus+ programu u Hrvatskoj

Graf 3. Podjela sudionika u Erasmus+ programu u Hrvatskoj

Sveučilište u Zagrebu nalazi se na prvom mjestu institucija iz kojih odlazi najveći broj sudionika u programu Erasmus+ u Hrvatskoj, slijedi ga Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, a na trećem mjestu nalazi se Sveučilište u Splitu. Najviše sudionika odlazi u Španjolsku, Njemačku i Italiju.

Hrvatska se u 2009. priključila programu Erasmus+ te od tada bilježi značajan porast studenata i pripravnika koji odlaze na obrazovanje i usavršavanje u druge zemlje koje se nalaze u programu. U 2010/11 broj studenata koji su otišli iz Hrvatske iznosio je 545, taj broj je značajno rastao te je u 2018. iznosio 2013 studenata i pripravnika.

Graf 4. Studenti i pripravnici koji su otišli ih Hrvatske

 Broj studenata i pripravnika koji su došli u Hrvatsku putem programa Erasmus+  od 2010 godine značajno raste. U prvoj godini od kada se Hrvatska priključila programu, broj studenata i pripravnika iznosio je 13, u 2018 taj broj iznosi 2485 studenata i pripravnika. Možemo vidjeti da je broj studenata i pripravnika koji dolaze u Hrvatsku na obrazovanje i usavršavanje veći od broja studenata koji odlazi iz Hrvatske.

Graf 5. Studenti i pripravnici koji su otišli iz Hrvatske

Program se proširio s 11 zemalja 1987. na 34 zemlje 2020., otvoren je i partnerskim zemljama iz cijelog svijeta.

Komisija je u svibnju 2018. predstavila prijedlog ambicioznog novog programa Erasmus, u kojem traži da se u sljedećem dugoročnom proračunu EU-a za razdoblje 2021. – 2027. sredstva za taj program udvostruče na 30 milijardi eura.

Izvor: https://ec.europa.eu/

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice