#Vijesti-eu

Školski obroci za djecu u riziku od siromaštva

11

Srpanj

Objavljeno

Recentna istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da je gotovo svako peto dijete siromašno i gladno. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 10. srpnja 2018. godine objavilo je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.” za jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova, te za njihove partnere.

Svrha poziva jest ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti su podjela obroka ciljnoj skupini po utvrđenoj cijeni jednog školskog obroka po učeniku u iznosu od 5,47 kuna. Prihvatljivi troškovi su trošak kupnje hrane za školski obrok te administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja do određene stope ukupnog iznosa prihvatljivih troškova. Stopa financiranja jest 100%, odnosno, prijavitelji ne moraju osigurati vlastita sredstva za provedbu projekata.

Ukupna alokacija poziva jest 27 milijuna kuna, a prijavitelji se mogu prijaviti za iznose od 200 tisuća do 1,5 milijun kuna. Krajnji rok za prijavu projektnih prijedloga jest 30. ožujka 2019. godine. Više o Pozivu i o pripadajućoj dokumentaciji pronađite u našoj bazi poziva, na ovoj poveznici.

Sredstva ovoga Poziva dodjeljivat će se u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Fondom se podupiru aktivnosti država članica EU za pružanje materijalne pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. U razdoblju od 2014. do 2020. godine u Fondu je osigurano 3,8 milijardi eura. FEAD će u sljedećoj financijskog perspektivi od 2021. do 2027. godine prema prijedlogu Europske komisije biti integriran u Europski socijalni fond, ali države članice će i dalje morati odvajati određeni postotak sredstava za najpotrebitije, o čemu smo pisali ovdje.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice