#Vijesti-eu

Sankcije Rusiji u javnoj nabavi

5

Svibanj

Objavljeno

Vijeće Europe je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 kojom su uvedene razne mjere ograničavanja u svrhu pokušaja stabilizacije stanja u Ukrajini. Ograničenja su se odnosila na nemogućnost pružanja raznih usluga i prodaje robe. Uredbu i njezin sadržaj možete pogledati na LINKU.

S obzirom na trenutnu situaciju i rat u Ukrajini, dana 8. travnja 2022. donesena je Uredba Vijeća (EU)

2022/576 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.

Uz niz ograničenja koja su donesena, donosimo pregled ograničenja vezano uz provođenje postupaka javne nabave i ugovora koji su već na snazi.

Temeljem članka 5.k Uredbe (EU) br. 833/2014:

  1. Zabranjuje se dodjela bilo kojeg ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o koncesiji koji su obuhvaćeni područjem primjene direktiva o javnoj nabavi, kao i članka 10. stavaka 1. i 3., stavka 6. točaka od (a) do (e) te stavaka 8., 9. i 10. i članaka 11., 12., 13. i 14. Direktive 2014/23/EU, članaka 7. i 8., članka 10. točaka od (b) do (f) te od (h) do (j) Direktive 2014/24/EU, članka 18., članka 21. točaka od (b) do (e) te od (g) do (i) i članaka 29. i 30. Direktive 2014/25/EU te članka 13. točaka od (a) do (d) i od (f) do (h) i točke (j) Direktive 2009/81/EZ, sljedećim osobama, subjektima ili tijelima, ili nastavak izvršavanja bilo kojeg takvog ugovora sa sljedećim osobama, subjektima ili tijelima:

(a) ruski državljanin ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;

(b) pravna osoba, subjekt ili tijelo u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ovog stavka ima izravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili

(c) fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili (b) ovog stavka, uključujući, ako oni čine više od 10 % vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanja u smislu direktiva o javnoj nabavi.

Uredba određuje i određena odstupanja u slučajevima, tako da nadležna tijela mogu odobriti dodjelu i nastavak izvršavanja ugovora namijenjenih za:

(a) rad, održavanje, razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, kao i opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja;

(b) međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c) pružanje nužne robe ili usluga koje mogu pružiti samo osobe iz stavka 1. ili ih samo te osobe mogu pružiti u dovoljnim količinama;

(d) rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Unije i država članica u Rusiji, što uključuje delegacije, veleposlanstva i misije, ili međunarodnih organizacija u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom;

(e) kupnju, uvoz ili prijevoz prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne proizvode, te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili

(f) kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju ugljena i drugih krutih fosilnih goriva, kako je navedeno u Prilogu XXII., do 10. kolovoza 2022.

Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na izvršenje, do 10. listopada 2022., ugovora sklopljenih prije 9. travnja 2022.

Navedenu Uredbu možete pogledati na LINKU.

Naručitelji moraju poštivati odredbe Uredbe te se voditi svim propisanim pravilima, stoga je potrebno obratiti pozornost na navedeni sadržaj i ograničenja koje je Vijeće Europe propisalo. Predsjednica Europske komisije predstavila je u 4.5.2022. godine u Strasbourgu prijedlog novih sankcija protiv Rusije koje uključuju zabranu uvoza sirove nafte iz Rusije u roku od šest mjeseci i naftnih prerađevina do kraja ove godine te niz drugih ograničenja, stoga situaciju treba pratiti iz dana u dan.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice