#Vijesti-eu

SAFU OBJAVILA PREDLOŠKE IZJAVA O (NE)POSTOJANJU SUKOBA INTERESA SUKLADNO ČLANKU 80. ZJN-A

22

Svibanj

Objavljeno

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) je na svojim stranicama objavila predloške izjava o ne(postojanju) sukoba interesa. Navedene predloške Izjava pripremilo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, a kako bi se korisnicima olakšala provedba odredbi temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi.

Također, u objavi SAFU-a skrenuta je pozornost i na Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. U okviru Smjernica Europska komisija dala je preporuku da se izjave o ne(postojanju) sukoba interesa pribavljaju za svaki postupak nabave te da se u svrhu osiguranja revizijskog traga spremaju u spis predmeta ugovora o javnoj nabavi. Tekst Smjernica donosimo ovdje, dok predloške Izjava možete preuzeti u nastavku.

Predložak Izjave o sukobu interesa – čelnik

Predložak Izjave o sukobu interesa – ostali

Izvor: www.safu.hr 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice