#Vijesti-eu

REZULTATI ČETVRTOG NATJEČAJA U SKLOPU PROJEKTA “EDUBIZ”

15

Travanj

Objavljeno

Učilište EU PROJEKTI (UEP) je u utorak, 14. travnja 2020. godine zaključilo četvrti i posljednji natječaj u sklopu projekta “EDUBIZ – Edukacijom do zaposlenja“. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a njime se omogućuje nezaposlenim pripadnicima ranjivih skupina pohađanje obrazovnog programa UEP-a “Voditelj pripreme i provedbe EU projekata“.

Konkurencija bila iznimno velika, s u prosjeku 70 prijavljenih po natječaju, a 18 osoba odabranih za program, započet će s nastavom 16. travnja 2020. godine.

Projekt “EDUBIZ – Edukacijom do zaposlenja” financiran je iz Europskog socijalnog fonda, a provodi ga projektni konzorcij sastavljen od sljedećih partnera: Učilište EU PROJEKTI, AVELANT d.o.o., Zagrebački holding d.o.o., Zagrebački električni tramvaj d.o.o., ZICER d.o.o., Hrvatski zavod za zapošljavanje i Grad Zagreb. Opći cilj projekta jest povećati zapošljivost nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na području Grada Zagreba u sektoru EU fondova kroz provođenje Strategije za razvoj ljudskih potencijala grada Zagreba, što će dovesti do bolje iskorištenosti EU fondova u RH.

Izvor: Učilište EU Projekti

Više o projektu EDUBIZ – Edukacijom do zaposlenja
Više o obrazovnom programu “Voditelj pripreme i provedbe EU projekata”

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Učilišta EU PROJEKTI.
Ovaj projekt financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice