#Vijesti-eu

RAČUNANJE ROKOVA U JAVNOJ NABAVI

15

Veljača

Objavljeno

Postupci javne nabave trebaju biti što brži i učinkovitiji te rokovi u postupcima trebaju biti što kraći kako bi se svrha javne nabave ostvarila što prije. Svakako, naručitelji prilikom određivanja rokova moraju uzeti u obzir složenost predmeta nabave i vrijeme koje je potrebno za sastavljanje ponuda.

Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) člankom 236. st. 1. određeno je da se u postupku javne nabave male vrijednosti minimalni rok može skratiti na 20 dana, dok je u otvorenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda 35 dana od dana slanja poziva za nadmetanje, no taj se rok može skratiti za 5 dana jer se ponude dostavljaju elektroničkim sredstvima komunikacije kao što je određeno u članku 228. i 232. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Temeljem članka 325. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu društvenih i drugih posebnih usluga rok za dostavu ponuda mora minimalno iznositi 15 dana od dana slanja poziva na nadmetanje, neovisno od toga je li riječ o velikoj ili maloj nabavi.

Rokovi se u postupcima javne nabave određuju na sate, dane, mjesece i godine.

Kako je određeno člankom 57. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) kada se rok počinje računati od trenutka nastupa događaja ili poduzimanja radnje, sat odnosno dan u kojemu je nastupio događaj ili je poduzeta radnja ne uračunava se u taj rok, već se početak roka računa od prvoga sljedećeg sata, odnosno dana.

Rokovi izraženi u satima počinju teći početkom prvoga sata i završava istekom posljednjeg sata toga roka, rokovi izraženi u danima počinju teći početkom prvoga sata prvoga dana i završava istekom posljednjeg sata zadnjeg dana toga roka dok rokovi izraženi u mjesecima ili godinama počinju teći početkom prvoga sata prvoga dana roka i završava istekom posljednjeg sata onoga dana u mjesecu ili godini koji je istoga datuma kao i dan od kojega je taj rok počeo teći.

Ako u roku koji se izražava u mjesecima ili godinama nema dana u posljednjem mjesecu tijekom kojeg taj rok istječe, on istječe protekom posljednjeg sata zadnjeg dana toga mjeseca.

Državni blagdani, subote i nedjelje ne utječu na početak i tijek roka, osim ako su izrijekom izuzeti ili su rokovi izraženi u radnim danima.

Važnost pravilnog određivanja rokova pokazuje se u odredbi članka 404. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u kojem je kao jedna od osam osobito bitnih povreda postupka javne nabave navedeno određivanje kraćeg roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje od minimalno propisanih te u slučaju žalbe Državna komisija po službenoj dužnosti provjerava da li je došlo do povreda u računanju rokova.

Kako ne bi došlo do poništenja postupka javne nabave u cijelosti izuzetno je bitno paziti na određivanje rokova prilikom izrade dokumentacije i tijekom roka za dostavu ponuda.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice