#Vijesti-eu

PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME UZ POMOĆ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

26

Listopad

Objavljeno

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je u svojstvu Upravljačkog tijela Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” 22. listopada 2018. godine donijelo Odluku o financiranju operacije “Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)” u provedbi Ministarstva znanosti i obrazovanja. Maksimalan iznos prihvatljivih troškova je istovjetan dodijeljenim sredstvima postupkom izravne dodjele, a radi se o 155.138.324,29 HRK.

Cilj operacije je eksperimentalna provedba kurikularnih dokumenata, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika te priprema i opremanje odgojno-obrazovnih ustanova za sudjelovanje u provedbi Eksperimentalnog programa, a financirat će se u okviru Prioritetne osi 3 “Obrazovanje i cjeloživotno učenje”, Specifičnog cilja 10.iii.2. “Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu IKT-a u poučavanju i učenju”.

U Operativnom programu “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” ovaj je specifičan cilj opisan na sljedeći način: “Obrazovne institucije suočit će se s izazovom reformi kurikuluma kako bi se ostvario pomak od koncepta prijenosa znanja na koncept razvoja ključnih kompetencija.

Na temelju e-učenja razvijen je vodič pet razina digitalne zrelosti: osnovna, početna, e-osposobljena, e-sigurna, e-zrela, mjereći razine digitalne zrelosti u području administracije, digitalne kompetencije nastavnika, IKT opreme, kvalitete i učestalosti uporabe digitalnih sadržaja i IKT opreme u učionici te IKT kulturu. Postotak e-zrelih pa čak i e-sigurnih i e-osposobljenih škola u Hrvatskoj je neznatan (10%). Cilj nam je podići 50% škola na razinu e-osposobljena.

Nacionalni projekt e-škole, pobrinut će se da informatički osposobljeni nastavnici koriste odgovarajuću IKT opremu i razvijen e-sadržaj u skladu s promjenjivim nastavnim kurikulumom te pruže nastavu koja će uključivati metode poučavanja za razvoj ključnih/transverzalnih kompetencija za učenike osnovnih i srednjih škola“.

Nejasno je stoga na što se točno odnosi navedeno sufinanciranje: na Cjelovitu kurikularnu reformu, na zaseban eksperimentalan program “Škola za život” ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, na Nacionalni projekt e-škole, ili na nešto treće.

Izvor: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice