#Edukacija

“Promocija cjeloživotnog učenja” dobila novi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

27

Svibanj

Objavljeno

Europski socijalni fond dodijelio je 25. svibnja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 11.840.800,00 kn za provođenje Poziva na dostavu bespovratnih sredstava “Promocija cjeloživotnog učenja faza II.“

Cilj samog projekta je suočavanje sa problemom nedovoljnog uključivanja i sudjelovanja različitih sudionika u cjeloživotnom učenju te podizanje svijesti o važnosti učenja. Projektom će se unaprijediti  kompetencije i kapaciteti ljudskih potencijala za sudjelovanje u društvu, ali i na tržištu rada. Projekt će pomoći ustanovama za obrazovanje i njihovim djelatnicima da unaprijede svoje kompetencije i komunikacijske vještine u daljnjim procesima i aktivnostima promocije za što veći broj građana Republike Hrvatske.

Nova faza projekta traje tri godina te se nadovezuje na predhodne  u kojoj se indentificirao glavni problem nedovoljnog uključivanja građana Republike Hrvatske u sustav cjeloživotnog učenja. Faza u kojoj će se odvijati projekt govori i o tome koliko je važno za sve sudionike u sustavu obrazovanja da budu uključeni u „Promociju cjeloživotnog učenja“. Da bi javnosti što lakše približili temu i događanja u sklopu projekata održane su četiri nacionalne obrazovne kampanje, brojna besplatna događanja poput radionica, predavanja, okruglih stolova i seminara na čitavom području Hrvatske. Neizostavan dio svakako su i međunarodni simpoziji, andragoške radionice kao i regionalna događanja koja se bave promocijama cjeloživotnog učenja. Aktivnosti koje su u sklopu samo projekta imaju zadatak učestalog unaprijeđenja svih korisnika sustava obrazovanja odraslih od nastavnika, ravnatelja i ostalog osoblja kako bi se unaprijedila cjeloukupna kvaliteta sustava.

Projektom će se razviti i dodatno osnažiti i regionalna suradnja između ustanova za obrazovanje odraslih čime se osigurava održivost nacionalne obrazovne kampanje „Tjedan cjeloživotnog učenja“ kao jedne od ključnih aktivnosti promocije, ali i stvaranja dobrih temelja da se nakon završetka Projekta aktivnosti provode na regionalnoj i lokalnoj razini.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice