#Edukacija

PROJEKTNA KLINIKA UČILIŠTA EU PROJEKTI: NAJAVA WEBINARA ZA VELJAČU I OŽUJAK 2021.

14

Siječanj

Objavljeno

Učilište EU PROJEKTI organizira 6 top webinara u okviru kojih će prezentirati nove prilike za financiranje projekata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. u različitim sektorima!

6 webinara omogućit će vam da saznate kakve će projekte moći financirati poduzetnici, koji tzv. „zeleni projekti“ su prihvatljivi, što će biti moguće financirati u sektoru turizma, kao i što nudi Instrument za oporavak i otpornost, odnosno Next Generation EU (NGEU) u okviru kojega je Hrvatska dobila alokaciju od 9,4 milijarde eura.

Očekuju vas vrhunski predavači, zanimljive teme, stvarni primjeri, virtualna interakcija s predavačicama te konzultacije o specifičnim problemima.

 


Webinar 1: Financiranje projekata iz Instrumenta za oporavak i otpornost RH

Datum: 9.2.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Općenito o Instrumentu za oporavaka i otpornost
 • Nacionalni plan oporavka i otpornosti Republike Hrvatske
 • Pregled financijske alokacije i metodologije korištenja sredstava
 • Pregled mogućnosti financiranja projekata po komponentama

 

Ovaj webinar odgovorit će na pitanja što je to Instrument za oporavak i otpornost te kako će Republika Hrvatska kanalizirati ta sredstva kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Detaljno će se izložiti pregleda financijske alokacije i metodologije korištenja dostupnih sredstava te mogućnosti financiranja projekata po komponentama.

PRIJAVITE SE


Webinar 2: Mogućnosti financiranja poduzetnika iz fondova EU 2021. – 2027.

Datum: 16.2.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Prikaz mogućnosti financiranja projekata poduzetnika iz bespovratnih sredstava
 • Prikaz mogućnosti financiranja projekata poduzetnika kroz druge oblike financiranja
 • Prikaz mogućnosti rješavanja problema nelikvidnosti poduzetnika zbog gospodarske krize uzrokovane pandemijom korona-virusa
 • Koraci u pripremi projekata i najčešće pogreške

 

Ovaj webinar dati će odgovor na pitanja koje poduzetnici željno iščekuju. Koliko će sredstava imati na raspolaganju u novoj višegodišnjoj financijskoj perspektivi, što će se moći financirati te kada. Osim toga, provest ćemo Vas kroz korake pripreme projekata te ukazati na najčešće pogreške i kako ih izbjeći.

PRIJAVITE SE


Webinar 3: Mogućnosti financiranja tzv. zelenih projekata u razdoblju 2021. – 2027.

Datum: 23.2.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Što su tzv. zeleni projekti u novoj financijskoj perspektivi
 • Kakve „zelene elemente“ moraju imati projekti javnog i privatnog sektora
 • Prikaz mogućnosti financiranja tzv. zelenih projekata za male, srednje i velike poduzetnike
 • Prikaz mogućnosti financiranja tzv. zelenih projekata javnoga sektora

 

Ovim webinarom želimo vam pokazati što su to tzv. zeleni projekti te koje su mogućnosti financiranja tzv. zelenih projekata za privatni i javni sektor.

PRIJAVITE SE


Webinar 4: Mogućnosti financiranja projekata u sektoru turizma u razdoblju 2021. – 2027.

Datum: 2.3.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Pozicija turizma u novoj financijskoj perspektivi
 • Projekti javnoga sektora u turizmu koje će biti moguće financirati
 • Projekti privatnoga sektora u turizmu koje će biti moguće financirati
 • Koraci u pripremi projekata za oba sektora

 

Ovim webinarom želimo vam pokazati što sektor turizma može očekivati u novoj financijskoj perspektivi, koji su to prioriteti kada su privatni i javni sektor u pitanju te kako uspješno pripremiti svoje projekte, kako bi ostvarili financiranje.

PRIJAVITE SE


Webinar 5: Mogućnosti financiranja projekata u perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 9.3.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Izvori financiranja projekata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz Instrumenta za oporavak i otpornost (NGEU)
 • Mogućnosti financiranja iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz drugih EU izvora

 

Ovaj webinar dati će presjek financiranja iz svih EU izvora kada je nova financijska perspektiva 2021. – 2027. u pitanju. Što će se moći financirati iz Instrumenta za oporavak i otpornost (NGEU), što iz VFO 2021. – 2027. te što iz drugih EU izvora.

PRIJAVITE SE


Webinar 6: Usavršavanje: Pravna zaštita korisnika u odnosu na odluke sustava upravljanja i kontrole u vezi nepravilnosti u provedbi EU financiranim projektima u segmentu javne nabave

Datum: 16.3.2021. (utorak)

Sat: 9:00 – 15:30 sati (8 školskih sati)

Sadržaj:

 • Pojam pravne zaštite i mjerodavno pravo
 • Tips&tricks o tome kako si osigurati pravnu zaštitu ukoliko smo nezadovoljni odlukom o nepravilnosti i financijskoj korekciji
 • Odluke Europskog suda pravde u području nepravilnosti koje se odnose na postupke javne nabave u projektima
 • Studije slučaja: Primjeri iz recentne prakse nacionalnih i europskih tijela

 

Ovim usavršavanjem želimo vam na primjerima iz prakse pokazati koje pravne alate imate na raspolaganju u odnosu na odluke sustava upravljanja i kontrole u vezi nepravilnosti u provedbi EU financiranim projektima u segmentu javne nabave.

PRIJAVITE SE

Saznajte više na stranici Učilište EU PROJEKTI.

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice