#Edukacija

PROJEKTNA KLINIKA UČILIŠTA EU PROJEKTI: NAJAVA WEBINARA ZA VELJAČU I OŽUJAK 2021.

25

Siječanj

Objavljeno

Učilište EU PROJEKTI organizira 6 top webinara u okviru kojih će prezentirati nove prilike za financiranje projekata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. u različitim sektorima!

6 webinara omogućit će vam da saznate kakve će projekte moći financirati poduzetnici, koji tzv. „zeleni projekti“ su prihvatljivi, što će biti moguće financirati u sektoru turizma, kao i što nudi Instrument za oporavak i otpornost, odnosno Next Generation EU (NGEU) u okviru kojega je Hrvatska dobila alokaciju od 9,4 milijarde eura.

Očekuju vas vrhunski predavači, zanimljive teme, stvarni primjeri, virtualna interakcija s predavačicama te konzultacije o specifičnim problemima.

 


Webinar 1: Mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne i područne samouprave u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 7.4.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Sadržaj:

 • Prikaz izvora financiranja projekata jedinica lokalne i područne samouprave u novom programskom razdoblju
 • Mogućnosti financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)
 • Mogućnosti financiranja iz novih operativnih programa za Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027. (uz poseban osvrt na ITU i druge mehanizme namijenjene JLRS-ovima)
 • Mogućnosti financiranja projekata iz programa Europske unije
 • Koraci u pripremi projekata i identifikacija ključnih projekata

PRIJAVITE SE


Webinar 2: Mogućnosti financiranja projekata u sektoru obrazovanja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 14.4.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Sadržaj:

 • Prikaz izvora financiranja za projekte javnog, civilnog i privatnog sektora u sektoru obrazovanja
 • Mogućnosti financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)
 • Mogućnosti financiranja iz novih operativnih programa za Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja projekata iz programa Europske unije

PRIJAVITE SE


Webinar 3: Mogućnosti financiranja projekata u perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 21.4.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Sadržaj:

 • Izvori financiranja projekata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)
 • Mogućnosti financiranja iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz drugih EU izvora

PRIJAVITE SE


Webinar 4: Mogućnosti financiranja projekata u sektoru zdravstva u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 28.4.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Sadržaj:

 • Prikaz izvora financiranja za projekte javnog, civilnog i privatnog sektora u sektoru zdravstva
 • Mogućnosti financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske
 • Mogućnosti financiranja iz novih operativnih programa za Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja projekata iz programa Europske unije
 • Koraci u identifikaciji prihvatljivih projekata i pripremi

PRIJAVITE SE


Webinar 5: Mogućnosti financiranja projekata istraživanja, razvoja i inovacija u perspektivi 2021. – 2027.

Datum: 5.5.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Sadržaj:

 • Izvori financiranja projekata istraživanja, razvoja i inovacija za sve sektore u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)
 • Mogućnosti financiranja iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027.
 • Mogućnosti financiranja iz drugih EU izvora
 • Tips&tricks za uspješnu pripremu projekata

PRIJAVITE SE


Webinar 6: Usavršavanje: Najčešće pogreške korisnika EU fondova u pripremi i provedbi postupaka javne nabave

Datum: 12.5.2021. (srijeda)

Sat: 10:00 – 13:00 sati (4 školska sata)

Bodovi: 4 boda za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • Mjerodavni pravni okvir javne nabave za korisnike bespovratnih sredstva iz fondova EU-a
 • Pregled najčešćih pogrešaka korisnika u pripremi i provedbi postupaka javne nabave (ZJN 2016 i NOJN pravila)
 • Tips&tricks za izbjegavanje pogrešaka i nepravilnosti
 • Studije slučaja: Primjeri iz prakse

PRIJAVITE SE

Saznajte više na stranici Učilište EU PROJEKTI.

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice