#Vijesti-eu

PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE – ZDRAVSTVO, ZAŠTITA OKOLIŠA, TURIZAM I POSLOVNI RAZVOJ

20

Rujan

Objavljeno

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je u svojstvu upravljačkog tijela otvorila 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Rok za dostavu projektnih prijedloga putem Elektroničkog sustava za praćenje (eMS) jest 20. prosinac 2018. godine u 12 sati.

U okviru ovog poziva IPA programa financirat će se operacije koje dovode do direktnog prekograničnog učinka. Projektni prijedlozi trebaju jasno dokazati važnost prekograničnog pristupa kroz obavezno partnerstvo barem dvije organizacije iz dvije različite zemlje. Pri tom, jedna zemlja mora biti država članica Europske unije. Maksimalni broj partnera jest 6. Poziv je otvoren za prijave u četiri prioritetne osi:

– Unaprjeđenje kvalitete usluga u području javnog zdravstva i socijalne skrbi;
– Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti
– Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturne i prirodne baštine
– Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne pravne osobe osnovane od strane javnih ili privatnih dionika koje služe javnom interesu ili specifičnim svrhama s ciljem postizanja općeg interesa. Prijavitelji moraju imati sjedište u jednoj od zemalja koje participiraju u programu (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) te moraju biti registrirani najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavu projektnih prijedloga.

Korisnici sredstava ovog programa moraju osigurati sredstva za pokrivanje minimalno 15% prihvatljivih troškova. Sredstva osigurana za 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga iznose 25.966.626,00 eura, od čega je 22.579.675,00 eura osigurano iz fondova EU-a, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 3.386.951,00 eura.

Za više informacija, posjetite ovu poveznicu.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice