#Vijesti-eu

PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA U VODNO-KOMUNALNOM SEKTORU RH

11

Listopad

Objavljeno

Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacija od 10. do 14. listopada 2018. godine u Puli organizira tradicionalni stručno-poslovni skup s međunarodnim sudjelovanjem usmjeren na polje vodnog gospodarstva u Europi pod nazivom “Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji”.

Naglasci skupa su reforma vodoopskrbe i odvodnje, smanjenje gubitaka resursa, osiguravanje zdravstveno ispravne vode i podizanje intenziteta priključaka na javnu vodoopskrbnu mrežu. U svemu tome je za Hrvatsku značajno sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Jedna od vodećih konzultantica za EU projekte u Hrvatskoj, Ariana Vela, 11. studenoga moderirala je okrugli stol na temu “Provedba projekata financiranih iz EU fondova u vodno-komunalnom sektoru RH”. Cilj okruglog stola bio je osvijestiti važnost i značaj EU fondova za financiranje vodno-komunalne djelatnosti, kao i olakšati pristup bespovratnim sredstvima.

Pomoćnik ministrice u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Dragan Jelić, rekao je kako je ovaj sektor ugovorio čak 95% od predviđenih sredstava iz EU fondova, uz očekivanje da će se 2019. godine postići ugovaranje od 130%. Međutim, razina isplaćenosti je niska, odnosno, iznosi 6% za prioritetnu os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Načelnica sektora u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike izjavila je kako ne smatra da će indikatori projekata i čitavog operativnog programa biti problematični, no to još uvijek ne odgovara na pitanje zašto je provedba projekata toliko problematična.

Okosnica rasprave je tako postalo upoznavanje s nepravilnostima i financijskim korekcijama, jer je razvidno da korisnici sredstava iz ESI fondovima nisu dovoljno upoznati s istima. Predstavnik korisnika iz inozemstva, Leo Kremžar, župan Općine Miklavž na Dravskem polju u Sloveniji, rekao je da je poznavanje pravila od presudne važnosti, da sada trebamo pažljivo planirati sljedeće financijsko razdoblje i u njemu ne ponavljati pogreške koje smo činili u ovoj financijskoj perspektivi, koja se bliži svome kraju.

Dragan Jelić je naglasio kako Ministarstvo traži mogućnost da pomogne onim korisnicima kojima je nakon završetka projekta izrečena financijska korekcija, a gospođa Vela je okrugli stol završila s upitom svima prisutnima da kažu konkretne prijedloge kako poboljšati sustav da što bolje iskoristimo EU sredstva koja su nam na raspolaganju. Predložila je da se informiranje korisnika podigne na viši nivo, kroz njihovo upoznavanje sa sadržajem nepravilnosti i kroz izradu liste primjera najčešće utvrđenih nepravilnosti.

S obzirom da je edukacija korisnika iskazana kao nasušna potreba u sektoru vodno-komunalnih usluga, ponavljamo informaciju da će Učilište EU PROJEKTI 25. listopada 2018. godine provesti usavršavanje naziva “Nepravilnosti i financijske korekcije”, o čemu detaljnije možete pročitati ovdje.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice