#Vijesti-eu

PROGRAM RADA KOMISIJE ZA 2021. – OD STRATEGIJE PREMA PROVEDBI

20

Listopad

Objavljeno

Komisija je danas donijela svoj Program rada za 2021. kojim želi stvoriti zdraviju, pravedniju i prosperitetniju Europu te ubrzati njezinu dugoročnu preobrazbu u zelenije gospodarstvo spremno za digitalno doba. Program sadržava nove zakonodavne inicijative u okviru svih šest glavnih ambicija političkih smjernica predsjednice von der Leyen i slijedi njezin prvi govor o stanju Unije. Paralelno s radom na ostvarivanju prioriteta iz tog programa Komisija će nastaviti svesrdno raditi na upravljanju aktualnom krizom i podizanju otpornosti europskih gospodarstava i društava.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: “Glavni će nam prioritet i dalje biti spašavanje života i osiguravanje izvora prihoda ugroženih pandemijom koronavirusa. Mnogo smo već postigli. No Europa se još nije izvukla i na žestokom je udaru drugog vala. I dalje moramo biti oprezni, ali i činiti više, svi mi. Europska komisija nastavit će raditi na nabavi budućeg cjepiva za sve Europljane, a našim će gospodarstvima i dalje pomagati da se oporave u okviru zelene i digitalne tranzicije”.

Maroš Šefčovič, potpredsjednik za međuinstitucijske odnose i predviđanja, rekao je: “Radimo sve da Europa iziđe na kraj s pandemijom i njezinim razornim posljedicama te istodobno nastavljamo izvlačiti pouke iz krize. Stoga prioriteti programa neće pomoći samo oporavku Europe nego i našoj dugoročnoj otpornosti, i to rješenjima koje će odolijevati budućim promjenama u svim područjima politika. U tu ćemo svrhu maksimalno iskoristiti strateška predviđanja i naša načela bolje izrade zakonodavstva – utemeljenost na dokazima, transparentnost, učinkovitost i prilagođenost budućnosti”.

Ostvarivanje prioriteta Unije

U Programu rada Komisije za 2021. u svih je šest političkih prioriteta vidljiv pomak od strategije prema provedbi. On je potvrda Komisijine odlučnosti da stane na čelo zelene i digitalne tranzicije, jedinstvene prilike da prevladamo nestabilnost ove krize i Uniji udahnemo novu vitalnost.

  1. Europski zeleni plan

Kako bi Europa postala klimatski neutralna do 2050., Komisija će predstaviti tzv. paket za cilj od 55 %, odnosno za smanjenje emisija za najmanje 55 % do 2030. Paket će obuhvatiti razna područja: obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost, korištenje zemljišta, oporezivanje energije, raspodjelu emisijskog tereta i trgovanje emisijama. Mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika pridonijet će smanjenju emisija ugljika i ravnopravnosti uvjeta poslovanja jer će potaknuti partnere EU-a na veće klimatske ambicije. Usto, Komisija će predložiti mjere za provedbu europskog akcijskog plana za kružno gospodarstvo, strategije EU-a za biološku raznolikost i strategije „od polja do stola”.

  1. Europa spremna za digitalno doba

Za europsko „digitalno desetljeće” Komisija će iznijeti plan s jasno definiranim digitalnim ciljevima do 2030., koji se odnose na povezivost, vještine i digitalne javne usluge. Središnje će mjesto u njemu imati pravo na privatnost i povezivost, sloboda govora, slobodan protok podataka i kibersigurnost. Komisija namjerava donijeti propise u područjima sigurnosti, odgovornosti, temeljnih prava i podatkovnih aspekata umjetne inteligencije. U tom će duhu predložiti i europsku elektroničku identifikaciju. Među inicijativama su i ažuriranje industrijske strategije za Europu, kako bi se u obzir uzele posljedice koronavirusa, te zakonodavni prijedlog za poboljšanje uvjeta platformskog rada.

  1. Gospodarstvo u interesu građana

Kako se zdravstvena i gospodarska kriza ne bi pretvorila u društvenu krizu, Komisija će predložiti ambiciozan akcijski plan za potpunu provedbu europskog stupa socijalnih prava tako da nitko ne bude zapostavljen u oporavku Europe. Komisija će predložiti i novo europsko jamstvo za djecu, kojim se svoj djeci osigurava zadovoljavanje osnovnih potreba kao što su zdravlje i obrazovanje. Radi potpore našim gospodarstvima i jačanja ekonomske i monetarne unije, preispitat će okvir za postupanje u slučaju propasti banaka u EU-u, poduzeti mjere za povećanje prekograničnih ulaganja u Uniji i snažnije se boriti protiv pranja novca.

  1. Snažnija Europa u svijetu

Komisija će se pobrinuti da Europa ima ključnu ulogu u današnjem nestabilnom svijetu, među ostalim i predvođenjem globalnih nastojanja da se proizvede sigurno i svima dostupno cjepivo. Predložit će zajedničku komunikaciju o povećanju EU-ova doprinosa multilateralizmu utemeljenom na pravilima, obnovljeno partnerstvo s našim južnim susjedstvom te komunikaciju o politici za Arktik. Predstavit će i nov strateški pristup potpori razoružanju, demobilizaciji i reintegraciji bivših boraca. U komunikaciji o humanitarnoj pomoći EU-a razmotrit će se novi oblici suradnje s našim partnerima i drugim donatorima.

  1. Promicanje europskog načina života

Zbog krize uslijed bolesti COVID-19 Komisija će predložiti izgradnju snažnije europske zdravstvene unije, ponajprije jačanjem uloge postojećih agencija i osnivanjem nove agencije za napredno biomedicinsko istraživanje i razvoj. Zatim, iznijet će novu strategiju za budućnost Schengena kako bi se očuvalo i poboljšalo njegovo funkcioniranje. Novi pakt o migracijama i azilu donijet će nekoliko prijedloga mjera za zakonitu migraciju, uključujući paket koji se odnosi na talent i vještine. Među ostalim su elementima akcijski plan protiv krijumčarenja migranata te održiva strategija za dobrovoljni povratak i reintegraciju. Komisija će nastaviti jačati sigurnosnu uniju borbom protiv terorizma, organiziranog kriminala i hibridnih prijetnji. Predstavit će i sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv antisemitizma.

  1. Novi poticaj europskoj demokraciji

U cilju izgradnje Unije u kojoj vlada jednakost, Komisija će predstaviti nove strategije o pravima djeteta i osoba s invaliditetom te prijedlog za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja. Predložit će i da se među kaznena djela u Uniji svrstaju svi oblici zločina iz mržnje i govora mržnje. Zatim, predložit će jasnija pravila o financiranju europskih političkih stranaka i poduzeti mjere za zaštitu novinara i civilnog društva od zlouporabe sudskih postupaka. U okviru dugoročne vizije za ruralna područja predložit će mjere za iskorištavanje punog potencijala tih krajeva.

S obzirom na to da su planirane inicijative dugoročne i donose velike promjene, iznimno je važno da se donose najdjelotvorniji propisi vodeći računa o budućnosti. To će biti naglašeno i u predstojećoj Komunikaciji o boljoj regulativi, u kojoj će u prvom planu biti pojednostavnjenje i smanjenje opterećenja, ponajprije uvođenjem pristupa „jedan za jedan”. U ostvarenju te ambicije Komisiji će pomoći i platforma „Fit for Future”, osobito u razdoblju nakon pandemije bolesti COVID-19. Kako bi rezultati u praksi bili što bolji, Komisija će intenzivirati aktivnosti informiranja, a središnje će mjesto imati konferencija o budućnosti Europe.

Sva 44 nova cilja politike u okviru šest glavnih ambicija navedena su u prvom prilogu Programu rada za 2021.

Sljedeći koraci

Program rada Komisije za 2021. rezultat je bliske suradnje s Europskim parlamentom, državama članicama i savjetodavnim tijelima EU-a. Komisija će sad razgovarati s Parlamentom i Vijećem kako bi utvrdili zajedničke prioritete za koje se suzakonodavci slažu da treba djelovati brzo.

Izvor: Europska komisija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice