Preloader Close

Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Potpora u okviru Programa usmjerena je na otklanjanje tržišnog nedostatka vezanog uz negativne vanjske učinke na tržištu energije za javne isporučitelje vodnih usluga davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, stvaranjem uvjeta putem poticaja za povećanje udjela OIE u ukupnoj proizvodnji energije.

Cilj Programa je i omogućavanje ispunjenja obveza Republike Hrvatske iz Nacionalnog energetskog i klimatskog plana smanjenjem emisija stakleničkih plinova i povećanje korištenja OIE do 2023. godine, sve to temeljem provedene analize potreba za ulaganjem, zrelosti investicija, prioriteta politika odnosno utjecaja i potencijala za korištenje ostalih izvora financiranja.

Program je namijenjen isporučiteljima vodnih usluga radi ulaganja u izgradnju postrojenja koja koriste OIE, a mogu biti planirani na proizvodnim postrojenjima korisnika kao i na drugim objektima i površinama povezanim s proizvodnim postrojenjima korisnika.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se u obliku Obrasca prijave u okviru javnog poziva/natječaja.

Ukupno planirani iznos za financiranje aktivnosti iz Programa iznosi 80 milijuna eura.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

  • a) najniži iznos 10.000,00 EUR
  • b) najviši iznos 15.000.000,00 EUR.