#Vijesti-eu

PRODULJENA OBUSTAVA POZIVA “PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA”

2

Svibanj

Objavljeno

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljilo je obustavu Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ do 30. lipnja 2019. godine.

Opći cilj Poziva je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne (područne) samouprave.

Ukupna alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 HRKNajviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 1.500.000,00 HRK. 

Izvor: www.strukturnifondovi.hr 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice