#Vijesti-eu

PRIORITETNA OS DOBRO UPRAVLJANJE I PREVENCIJA KORUPCIJE

10

Prosinac

Objavljeno

Prosinački poklon tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda je otvaranje poziva iz prioritetne osi “Dobro upravljanje”, koja je do sada poprilično stajala na “mrtvoj točki”. Podsjetimo se samo poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – Faza I” koji je već godinu dana, nakon završenog postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u visokom stadiju pripravnosti ostao – neotvoren. Pretpostavka je da će njegovo otvaranje pričekati 2019. godinu, iz neznanih razloga, a u međuvremenu su objavljena dva nova poziva iz ove prioritetne osi.

Nedavno je objavljen poziv “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“, a 7. prosinca je objavljen još jedan dugo očekivani poziv: “Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“. Krajnji rok prijave je do iskorištenja financijske omotnice, koja iznosi 85 milijuna kuna, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Opći cilj jest unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja. Specifični ciljevi su sljedeći:

  • Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom
  • Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
  • Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
  • Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama
  • Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima

Prihvatljivi prijavitelji su udruge i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod uvjetom da obavezno moraju djelovati u međusobnom partnerstvu. Najniži iznos bespovratnih sredstava jest 800 tisuća kuna, a najviši iznos jest 2 milijuna kuna. Sve o pozivu možete pronaći u našoj bazi, na ovoj poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice