#Edukacija

Prijavi se na Erasmus+2021

16

Travanj

Objavljeno

Europska komisija 25.ožujka 2021. objavila je Poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ u 2021.godini. U Pozivu su objavljene glavne aktivnosti sa odgovarajućim rokovima, a koje se odnose na:

 1. MOBILNOST U SVRHU UČENJA ZA POJEDINCE
 • Mobilnost kojoj je svrha učenje za pojedince u visokom obrazovanju sa rokom prijave 11.svibnja u 12:00 sati
 • Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, odgoju i općem obrazovanju i obrazovanju odraslih, rok prijave je 11.svibnja u 12:00 sati
 • Erasmus akreditacije u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, odgoju i općem obrazovanju i obrazovanju odraslih, rok prijave je 19.listopada u 12:00 sati
 • Erasmus akreditacije u području mladih, poziv je otvoren te je krajnji rok prijave 31.12.2021.
 • Erasmus akreditacije u području mladih sa zahtjevom za dodjelu financijskih sredstava za akreditirane organizacije, rok prijave je 11.svibnja u 12:00 sati
 • Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području mladih, rok za prijavu je 11.svibnja u 12:00 sati
 • Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području mladih, rok za prijavu je 5.listopada u 12:00 sati
 1. SURADNJA ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA
 • Zajednička suradnja partnera na područjima obrazovanja te osposobljavanja mladih, isključujući ona koje predlažu europske nevladine organizacije, rok prijave je 20.svibnja u 12:00 sati
 • Zajednička suradnja partnera na područjima osposobljavanja mladih koje predlažu europske nevladine organizacije, rok prijave je 20.svibnja u 17:00 sati.
 • Suradnička partnerstva u području sporta, rok prijave je 20. svibnja u 17:00 sati
 • Mala partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, rok prijave je 3.studenog u 12:00 sati
 • Mala partnerstva u području sporta , rok prijave je 20.svibnja u 17:00 sati
 • Centri strukovne izvrsnosti, rok prijave je 7.rujna u 17:00 sati
 • Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+, rok prijave je 7.rujna u 17:00 sati
 • Aktivnosti Erasmus Mundus, rok prijave je 26.svibnja u 17:00 sati
 • Savezi za inovacije, rok prijave je 7.rujna u 17:00 sati
 • Jačanje kapaciteta u području mladih , rok prijave je 1.srpnja u 17:00 sati
 • Neprofitna sportska događanja, rok prijave je 20.svibnja u 17:00 sati
 1. PODRŠKA RAZVOJU POLITIKE I SURADNJI
 • Mladi Europe zajedno, rok prijave je 24.lipnja u 17:00 sati
 1. AKTIVNOSTI JEAN MONNET
 • Aktivnosti i mreže programa Jean Monnet , poziv je otvoren u srpnju 2020.godine, a rok za prijavu je do 2.lipnja u 17:00 sati.

8.travnja objavljen je  Corrigendum – Ispravak Vodiča sa vidljivim izmjenama na stranicama Europske komisije.

 

Prijavni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti Erasmus+ and European Solidarity Corps platform (europa.eu)

Napominjemo da su svi rokovi za predaju projektnih prijedloga vezani uz briselsko vrijeme.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice