#Vijesti-eu

PRIJAVE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA KREĆU U PROLJEĆE

17

Siječanj

Objavljeno

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo je energetsku obnovu obiteljskih kuća. Nacrt Izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014. – 2020. trenutno je na javnom savjetovanju. Donošenje Izmjene i dopune Programa od strane Republike Hrvatske  preduvjet je za raspisivanje poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Poziv bi se trebao raspisati krajem prvog kvartala 2020. godine,  odnosit će se na postojeće obiteljske kuće – osnovni uvjet je da kuće budu zakonito izgrađene.  Mogućnost prijave ovisit će i o energetskom razredu zgrade. Obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže i obiteljske kuće iz primorskog dijela Hrvatske energetskog razreda C ili niže mogu se prijaviti na javni poziv.

Iznos od 142 milijuna kuna osiguran je za provedbu Programa u financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Energetska obnova obiteljskih kuća provodit će se nacionalnim sredstvima putem Fonda, kako bi se građanima olakšao sam postupak prijave za dobivanje sredstava.

Od navedenog iznosa predviđenog za sufinanciranje energetske obnove kuća, 20 % ukupnih sredstava, odnosno 28,4 milijuna kuna, namijenjeno je za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Ovoj kategoriji građana država će financirati predviđene mjere energetske obnove sa 100% potrebnog iznosa.

Ostalih 80% od ukupnih sredstava, odnosno 113,6 milijuna kuna, sufinancirat će se energetska obnova svim ostalim građanima vlasnicima obiteljskih kuća i to sa stopom od 60% sufinanciranja.

Program u razdoblju 2019. – 2020. provodit će se za dvije ciljane skupine:

  • Svi građani, vlasnici obiteljskih kuća (svi vlasnici obiteljskih kuća u RH)
  • Ranjive skupine građana (skupine građana u riziku od energetskog siromaštva)

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

  • ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

Programom se predviđa poticanje sljedećih aktivnosti:

  • povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora (energetska obnova vanjskog zida, stropa, krova, zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom)
  • cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE (sustav sa sunčanim toplinskim pretvaračima, sustav na drvnu sječku/pelete, dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda, fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje:

  • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat i detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu.
  • U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  • Fotodokumentaciju postojećeg stanja
  • Dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine

Detaljni tehnički uvjeti kao i detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv bit će propisani javnim pozivom.

Izvor: https://mgipu.gov.hr/

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice